Udvidet 3D-værktøjslinje

Når du udvider 3D-værktøjslinjen, får du adgang til følgende:

 

PDF Converter eng extended 3d tools numbered Udvidet 3D værktøjslinje

 

  1. Visninger: Vælg en gemt visning i rullemenuen.

  2. Ortografisk projektion/Perspektivprojektion: Klik på denne knap for at skifte mellem 2D- og 3D-visning.

  3. Gengivelsestilstand: Vælg den ønskede type 3D-skærmgengivelse.

  4. Ekstra lys: Belys dine 3D-objekter.

Udvidet 3D-værktøjslinje