Batchbehandling med sekvenser

Med denne funktion kan du anvende et sæt gemte handlinger på en eller PDF-filer og gemme resultaterne på en valgt placering og som en valgt filtype. Disse handlinger gemmes i en sekvens, som kan køres, redigeres, omdøbes eller slettes.

 

Sådan oprettes en sekvens

 1. Vælg Dokumenter > Avanceret behandling > Batchbehandling > Ny sekvens.

 2. Navngiv sekvensen, og klik på punkt 1 i Rediger batch-sekvens: Vælg kommandoer.

 3. Vælg kommandoer for sekvensen i dialogboksen Rediger sekvens Klik på Tilføj, Fjern, Flyt op eller Flyt ned for at færdiggøre listen. Næsten alle kommandoer kræver, at der foretages flere valg. Vælg hver enkelt kommando en efter en, og klik på Rediger for at foretage et valg, det kan f.eks. være valg af vandmærke, stempel eller sider, som skal indsættes. Der findes valg for alle kommandoer undtagen Udskriv og Anvend permanent overstregning. Sidstnævnte funktion kan udføre permanent udstregning på elementer, som allerede er markeret til permanent overstregning. Klik på OK for at bekræfte hvert enkelt valg, klik til sidst på OK for at vende tilbage til dialogboksen Rediger batch-sekvens.

 4. Under punkt 2 skal du vælge, hvordan du vil angive de filer, der skal behandles, når sekvensen køres. Disse valg kan være filer eller mapper, som er valgt på forhånd – klik på Gennemse for at foretage dit valg. Vælg Spørg, når sekvensen er kørt for at angive input, når sekvens aktiveres. Luk Alle åbne filer for at behandle alle åbne filer i PDF Professional. Disse filer, som stadig er i PDF-format, flyttes ikke og venter nu på at blive gemt med batchbehandlingsændringerne.

 5. Under punkt 3 skal du vælge en outputplacering, indstillinger for navngivning af fil, filtype og om de gemte PDF-filer skal optimeres til hurtig webvisning eller ej. Klik på OK for at lukke dialogboksen Outputindstillinger.

 6. Kontroller alle indstillinger igen, klik på OK i dialogboksen Rediger batch-sekvens. Dette er nødvendigt for at gemme den nye eller den redigerede sekvens.

Sekvenskommandoerne eller indstillingerne kan ændres på et senere tidspunkt. Åbn dialogboksen Batch-sekvens, vælg en sekvens, og klik på Rediger sekvens.

 

Sådan køres en sekvens

 1. Vælg Dokumenter > Avanceret behandling > Batchbehandling > Kør sekvens. I dialogboksen Bekræft igangværende sekvens kan du gennemse og godkende sekvensinput, outputindstillingerne og kommandoerne. Når du benytter foruddefineret output, skal du sørge for at lægge mærke til, hvor resultaterne gemmes. Klik på OK for at fortsætte.

 2. Angiv inputfilerne, hvis du har valgt at blive spurgt om kørselstid.

 3. Der vises en advarsel, hvis kommandoindstillingerne ikke blev defineret, eller kommandoerne ikke kunne udføres.

 4. Angiv outputoplysningerne, hvis du har valgt at blive spurgt om kørselstid.

 5. Hvis kørslen af sekvensen blev udført, leveres resultatet uden yderligere brugerhandlinger.

Bemærk:

Anvend ikke batchbehandling i pakker eller porteføljer – behandlingen anvendes kun på forsiden. Pak filerne ud inden batchbehandlingen.

 

Batchbehandling med sekvenser