Dokumentegenskaber

Vælg Dokumentegenskaber i menuen Dokumenter. Dialogboksen Dokumentegenskaber har seks faner: Beskrivelse, Sikkerhed, Startvisning, Brugerdefineret, Skrifttyper og Læsning.
 

Beskrivelse

Under Beskrivelse finder du standardfelterne Titel, Forfatter, Emne, Nøgleord. Disse værdier kan ændres. Andre værdier som f.eks. Opretter, Oprettet og Ændret kan ikke ændres.

Under Avanceret finder du Genereret af, PDF-version, Filstørrelse, Sideformat, Placering og Antal sider.
 

Sikkerhed

Yderligere oplysninger findes under Egenskaber for sikkerhed.

 

Startvisning

Indstillingerne for Startvisning bestemmer, hvordan et dokument vises, når det åbnes. Indstillingerne gemmes i dokumentet og bruges ved åbning i andre understøttede PDF-fremvisere.

 

Brugerdefineret

Dokumentegenskaber med brugerdefinerede programspecifikke nøgleværdier kan medtages i PDF-dokumentet.

Andre dokumentstyringsprogrammer kan derefter senere hente oplysningerne og bruge dem i forbindelse med efterbehandling.

Du kan f.eks. oprette et søgbart brugerdefineret felt ved at definere det på listen over brugerdefinerede felter, før indekset genereres.

 

Skrifttyper

Her kan du få vist alle de skrifttyper, der findes i dokumentet. Du kan dermed se, om en skrifttype bruges som erstatning for en manglende skrifttype, eller om der er integreret skrifttyper i dokumentet.

 

Læsning

Du kan angive indstillinger for læsning: Vælg en tekstretning enten fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre, og vælg det sprog, du vil læse indholdet på i rullelisten Sprog.

Bemærk

Dette produkt kan læse teksten i det sprog, du valgte under installationsprocessen. Hvis der er installeret en egnet version af Nuance® RealSpeak™ eller OmniPage på computeren, kan du vælge et af de sprog og stemmer, der findes i disse programmer.

Hvis en egenskab ændres, bliver du bedt om at gemme dokumentet, før det lukkes.

 

Dokumentegenskaber