Dokumentsamling

Denne visning viser små eksempler af flere sider, hvilket gør det lettere at udføre sidehandlinger som f.eks. mellem siderne i et enkelt dokument eller mellem dokumenter. Funktionerne minder om funktionen Sider i navigeringsruden. Forskellen er, at siderne med den funktion vises som statiske miniaturer, mens de i Dokumentsamling bare er mindre versioner, hvilket betyder, at mange af sideredigeringsfunktionerne stadig kan bruges.

Samling af et enkelt dokument

Sådan placerer du et sæt miniaturesider fra det åbne flersidede dokument i ruden Dokumenter, og sådan får du vist værktøjslinjen Dokumentsamling:

 • Vælg Vis > Dokumentsamling, eller

 • Vælg Navigeringsrude > Sider, vælg en side, og klik på Dokumentsamling i genvejsmenuen, eller

 • Klik på værktøjet Dokumentsamling PDF Converter document assembly Dokumentsamling på visningslinjen (nederste højre hjørne).

Indstil den ønskede sidestørrelse med Zoom-værktøjerne. Vælg en anden visning i menuen Vis eller på visningslinjen for at lukke visningen Dokumentsamling.

Sådan kopierer og flytter du sider eller sideområder i et dokument:

 • flytning af sider: Vælg en eller flere sider. Klik på det lille tal under en af de valgte miniaturer for at trække i den. En rød lodret indsættelseslinje viser, hvor siderne flyttes hen. Du kan også bruge genvejsmenuen på en eller flere sider til at flytte dem til starten eller slutningen af dokumentet eller til en bestemt side.

 • kopiering af sider: Vælg en eller flere sider. Hold Ctrl-tasten inde, og klik på det lille tal under en af de valgte miniaturer for at trække i den. En rød lodret indsættelseslinje viser, hvor siderne kopieres til.

Når du skifter til visningen Dokumentsamling, bliver værktøjslinjen Dokumentsamling tilgængelig. Brug værktøjslinjen til at indsætte sider fra andre filer, erstatte, udtrække eller slette sider, opdele dokumentet, tilføje sidehoveder og sidefødder, eller nummerere siderne igen. Vælg Dokumenter > Sider, eller højreklik på en side for at få vist en genvejsmenu med disse og flere handlinger.

 • Ny: Tilføj tomme sider. I dialogboksen Nye sider skal du indtaste det ønskede antal tomme sider, angive sidestørrelse og -retning, hvor de skal indsættes og derefter klikke på OK.

 • Indsæt: Åbn dialogboksen Åbn, og søg efter en eller flere af de understøttede filtyper, vælg dem, og klik på Åbn. PDF-filer tilføjes direkte, filer i andre formater konverteres til PDF. Du kan tilføje flere kildefiler fra andre placeringer ved at klikke på Tilføj i dialogboksen Indsæt sider. Klik på Op eller Ned for at ændre kildefilernes rækkefølge, hvis det er nødvendigt. Vælg en fil, og klik på Visning for at se den side for side. Du skal indsætte en enkelt fil ad gangen for at vælge et sideområde, der skal indsættes. Klik på OK for at udføre denne indsættelse.

 • Erstat: Vælg en eller flere filer som beskrevet ovenfor, og klik på Åbn. I dialogboksen Erstat side skal du angive det sideområde i det originale dokument, som skal erstattes. Tilføj flere erstatningsfiler fra andre placeringer ved at klikke på Tilføj. De samme knapper kan bruges til at indsætte sider med. Klik på OK for at udføre denne sideerstatning.

 • Udtræk: I dialogboksen Udtræk sider skal du angive det sideområde, der skal udtrækkes. Du kan enten slette eller beholde dette sideområde i det originale dokument efter udtrækning. Klik på OK. Der åbnes et nyt PDF-dokument, der indeholder de udtrukne sider, med navnet ExtractPage1 i et separat vindue, ligeledes i visningen Dokumentsamling. Behandl den efter behov, og gem filen på den ønskede placering under det ønskede navn.

 • Slet: I dialogboksen Slet sider skal du angive det sideområde, der skal slettes, og klikke på OK.

 • Beskær: I dialogboksen Beskær sider skal du angive størrelsen på de marginer, der skal fjernes, og det sideområde, som beskæringen skal anvendes på.

 • Roter: I dialogboksen Rotering af sider skal du angive roteringsvinklen og det sideområde, der skal roteres.

 • Udskriv: Vælg denne funktion i en genvejsmenu eller i menuen Filer. Angiv indstillingerne i dialogboksen Udskriv, se Udskrivning af dokumenter.

Bemærk

Sideområder i handlingerne Indsæt, Erstat, Erstat, Slet, Beskær, Roter, Udskriv skal være fortløbende.

 

 • Opdel dokument: Behandl dokumentet som beskrevet i Opdel dokument.

 • Tilføj bogmærke: Opbyg en bogmærkestruktur for en side eller for hele dokumentet som beskrevet i Bogmærker, Navngivet destination.

 • Tilføj note: Placer en mærkat på en side eller uden for sideområdet som beskrevet i Note.

 • Søg: Angiv grundlæggende og avancerede søgeindstillinger som beskrevet i dialogboksen Søg.

 • Ny nummerering af sider: Når du ændrer rækkefølgen i et dokument eller indsætter, erstatter og udtrækker sider i et dokument med dynamisk sidenummerering, enten i sidehoveder og sidefødder eller Bates-numre, forstyrres den fortløbende sidenummerering. Klik på dette værktøj på værktøjslinjen Dokumentsamling for at gendanne de korrekte numre. Denne knap bliver kun aktiv, hvis det aktive dokument indeholder autogenereret sidenummerering.

Vælg Dokument > Sidehoved og sidefod eller det tilsvarende værktøj på værktøjslinjen Dokumentsamling for at tilføje, opdatere eller fjerne sidehoveder og/eller sidefødder på alle eller valgte sider. Se Sidehoved og sidefod.

Samling af flere dokumenter

Du kan udføre samlingshandlinger på flere dokumenter, som er åbne i separate vinduer. Vælg Vis > Dokumentsamling, eller klik på værktøjet Dokumentsamling på visningslinjen for at skifte til visningen Dokumentsamling, vælg derefter Fil > åbn, og søg efter andre dokumenter, som skal samles. Du kan bare kopiere eller flytte sider eller sideområder mellem flere forskellige dokumenter:

 • Flytning af sider: Vælg en eller flere sider. Klik på det lille tal under en af de valgte miniaturer for at trække i den. Når du placerer markøren over et dokument i et andet åbent vindue, viser en lodret rød indsættelseslinje, hvor siderne flyttes hen.

 • Kopiering af sider: Vælg en eller flere sider. Hold Ctrl-tasten inde, og klik på det lille tal under en af de valgte miniaturer for at trække i den. Når du placerer markøren over et dokument i et andet åbent vindue, viser en lodret rød indsættelseslinje, hvor siderne kopieres til.

Disse dokumenter kan behandles yderligere med alle de samlingshandlin
ger for enkelte dokumenter, der beskrives ovenfor.

Samling af dokumenter fra flere forskellige filer

En ny knap, Sidesamling, nederst længst til højre på værktøjslinjen Dokumentsamling gør dette lettere. Hvis værktøjslinjeområdet er fyldt, vises denne knap muligvis ikke. Træk værktøjslinjen ind i arbejdsområdet for at få adgang til den.

Den giver dig mulighed for at vælge et sæt kildefiler til dokumentsamling. Disse filer behøver ikke være PDF-filer. Hvert dokument, du åbner, vises på en separat fane. Med sideminiaturer kan du få vist hvert dokument og bestemme, hvilke sider du har brug for. Marker, og træk siderne til mål-PDF-filen. Konvertering til PDF foretages, hvis det er nødvendigt.

 

Sideredigeringshandlinger

I visningen Dokumentsamling kan der udføres flere sideredigeringshandlinger, som ikke kan udføres med funktionen Sider i navigeringsruden. Disse elementer omfatter:

 • Med værktøjet Marker tekst kan du kopiere markeret tekst til udklipsholderen, som du kan indsætte i redigerbare dokumenter uden for programmet, eller i noter, tekstbokse eller billedforklaringer på andre sider eller dokumenter.

 • Med værktøjet Marker tekst kan du kopiere markeret tekst og indsætte det i værktøjet Skrivemaskine eller i værktøjet Skrivemaskinefelt. Med denne funktion kan du kopiere og indsætte ægte PDF-tekst fra en PDF-side til en anden, selv i andre dokumenter. Når du gemmer målfilen i PDF-format, bliver den indsatte tekst en del af den PDF-fil.

 • Med værktøjet TouchUp-tekst eller TouchUp-objekt kan du redigere sideindholdet.

 • Med kommentarværktøjer kan du tilføje noter, tekstbokse, tegneelementer eller markere tekster.

 • Med værktøjerne på værktøjslinjen Avanceret kan du føje tekst, lyde, film eller 3D-objekter til PDF-filen.

 

 

 

 

 

 

Dokumentsamling