Foretrukne

Brug funktionen Foretrukne til at få direkte adgang til ofte brugte PDF-filer, der er gemt lokalt på computeren eller på en tilgængelig netværksserver. Føj PDF-filerne til Foretrukne, så de er lettere at administrere.

Gå til menuen Filer, og klik på punkterne Seneste filer og Historik for at få vist de filer, der kan placeres i Foretrukne.
 

Sådan føjes en fil til Foretrukne

  1. Klik på knappen PDF Converter button favorites Foretrukne Foretrukne på værktøjslinjen Filer, og vælg Føj til Foretrukne i rullemenuen, eller vælg Foretrukne > Føj til Foretrukne.

  2. Dialogboksen Føj til Foretrukne vises med navnet på den aktuelt åbne PDF-fil i feltet Placering/URL. Hvis du vil tilføje en anden fil, skal du klikke på Gennemse og finde filen, eller indtaste en URL-adresse, hvis filen ligger på internettet. Der kan kun føjes én fil ad gangen til Foretrukne.

  3. Vælg en kategori til filen på rullelisten Samling, eller opret en ny kategori ved at klikke på Ny. Hvis du vil oprette tomme samlinger, skal du slette oplysningerne i feltet Placering/URL, før du klikker på Ny.

  4. Indtast en Beskrivelse for PDF-filen efter behov.

  5. Klik på OK for at tilføje filen.

Alle de angivne samlinger og filer vises i rullemenuen, efterhånden som de føjes til Foretrukne. Klik på en af dem for at åbne filen.
 

Oversigt over Foretrukne

  • Klik på ikonet PDF Converter button favorites Foretrukne Foretrukne på værktøjslinjen Filer, og vælg Oversigt over Foretrukne i rullemenuen, eller vælg Foretrukne > Oversigt over Foretrukne.

  • Dialogboksen Oversigt over Foretrukne vises. Klik på navnet på en Samling i ruden til venstre for at få vist de tilknyttede filer i ruden til højre. Hvis du vil tilføje en ny samling, skal du højreklikke på samlingens navn og vælge Opret. Hvis du vil fjerne en samling, skal du højreklikke på samlingen og vælge Slet. Hvis du vil omdøbe en samling eller føje en ny fil til en samling, skal du højreklikke på samlingen. Du kan også føje en PDF-fil til den valgte samling ved at klikke på Ny.

  • Vælg en PDF-fil, og vælg Rediger eller Fjern under listen, eller højreklik på filen for at åbne en genvejsmenu med flere indstillinger, f.eks. flytning til anden samling, send via e-mail eller visning af filen i kildemappen.

  • Egenskaberne for den valgte PDF-fil vises nederst til højre i området med oplysninger.

Foretrukne