Kontroller dokument

Med funktionen Dokumentkrontrol kan du fjerne skjult eller mindre synligt indhold, som du ikke vil beholde i dokumentet, når du distribuerer det, f.eks. bogmærker, kommentarer, vedhæftede filer, metadata osv. Du bør kontrollere og fjerne funktioner fra en kopi af det originale dokument eller bruge Gem som for at oprette en kopi, hvis du har brug for at bevare originalen.
 

Sådan kontrolleres PDF-dokumentet

 1. Vælg Dokument > Kontroller dokument.

 2. Kategorierne af følsomt/skjult indhold i det aktuelle PDF-dokument vises som tilgængelige, markerede afkrydsningsfelter. Fjern markeringen fra de kategorier, du vil beholde. Kategorierne er som følger:
   

  • Bogmærker
   Bogmærker er links, der henviser til bestemte sider i et PDF-dokument. Gå til ruden Bogmærker (Vis > Navigeringsruder > Bogmærker) for at få vist alle bogmærker i et PDF-dokument. Bogmærkerne angiver som regel dokumentopbygningen, men kan også indeholde følsomme ord og vendinger.

  • Kommentarer
   Kommentarer henviser som regel til tekstmarkeringer og udtrykker forfatterens eller korrekturlæserens mening. Du kan få vist alle kommentarer i ruden Kommentarer (Vis > Navigeringsruder > Kommentarer). Kommentarer omfatter noter, markeringer, tegnede objekter samt vedhæftede filer og lyde. Vedhæftede filer, der tilføjes via ruden Vedhæftede filer, fjernes ikke på denne måde.

 • Vedhæftede dokumenter
  Vedhæftede dokumenter er filer (både PDF-filer og andre formater), der føjes til et PDF-dokument, som reference eller supplerende data. Du kan få vist alle vedhæftede filer i ruden Vedhæftede filer (Vis > Navigeringsruder > Vedhæftede filer). Vedhæftede filer, der tilføjes som kommentarer, fjernes ikke på denne måde.
   

  • Slettet indhold
   Slettede dele (sider, tekst, billeder, beskårne elementer) fjernes ikke altid permanent fra PDF-filen, de er bare ikke længere synlige. I mange tilfælde vil sådanne elementer kunne gendannes af nysgerrige personer.
    

  • Destination
   Indsæt et ikon i PDF-filen, og link det til en ekstern fil. Filen åbnes, når der klikkes på ikonet. Du kan få vist destinationer i ruden Destinationer (Vis > Navigeringsruder > Destinationer). Generelt kan der ikke åbnes destinationsfiler, hvis PDF-filen distribueres.
    

  • Integrerede miniaturer
   Miniaturer er miniaturevisninger af PDF-sider, der ofte er integreret i et PDF-dokument. Du kan få vist sideminiaturer i ruden Sider (Vis > Navigeringsruder > Vedhæftede filer).
    

  • Formularfelter og handlinger
   I et PDF-dokument er formularfelter dynamiske kontrolelementer, der indeholder interaktive funktioner. Hvis et sådan element fjernes, udlignes alle formularfelter og kan ikke redigeres, udfyldes eller signeres.
    

  • Alle JavaScript-elementer
   JavaScripts
   er aktive komponenter, der udfører kommandoer eller handlinger under bestemte forhold. Hvis et sådant element fjernes, deaktiveres alle JavaScripts.
    

  • Links
   Links er tilknyttet bestemte mål eller handlinger. Hvis du fjerner et sådant element, forsvinder alle linkede tegn i PDF-dokumentet.
    

  • Metadata
   Metadata indeholder oplysninger om PDF-dokumentet, f.eks. forfatter, emne, nøgleord, dato, oplysninger om ophavsret, osv. Du kan søge i metadata ved hjælp af PDF-søgefunktionerne. PDF-filens metadata vises under Dokumentegenskaber (Dokument > Dokumentegenskaber).
    

  • Integrerede data, der ikke vises
   Denne kategori fjerner integrerede data, som ikke er metadata, der som regel ikke er synlige, men som kan vises med PDF-værktøjer. Dette fjerner et integreret indeks, som muligvis indeholder tekst, der efterfølgende blev permanent overstreget.

 1. Klik på Fjern for at slette indholdet af et eller flere valgte elementer.

 2. Vælg Filer > Gem for at gemme det kontrollerede PDF-dokument. Vælg Gem som…, og indtast et nyt filnavn, hvis du vil bevare det originale PDF-dokument.

Bemærk

Når filen gemmes, fjernes alle valgte elementer fjernes permanent fra PDF-dokumentet. Hvis du lukker PDF-dokumentet uden at gemme, annulleres alle handlinger, og eventuelle ændringer skal udføres igen.

Dokumentkontrol udføres som regel sammen med permanent overstregning (findes i PDF Professional Enterprise). Kontroller dokumentet, når du har udført permanent overstregning. Når der udføres permanent overstregning på et dokument, påvirkes indholdet i et allerede integreret index ikke. Du kan bevare dokumentets sikkerhed ved at vælge at fjerne integrerede data, der ikke vises, når du sletter indekset. Når du har udført permanent overstregning på et dokument, kan du indeksere det igen. Så vil den slettede tekst ikke komme med i det nye indeks.

 

Dokumentkontrol minder om dokumentudligning, som fjerner udvalgte kommentartyper eller omdanner dem til dokumentobjekter.

 

 

Kontroller dokument