Afstandsværktøj

Fanen Vis
 

Området Måling viser følgende oplysninger:

  • Afstand: Efterhånden som du trækker stregen, vises der dynamiske oplysninger om længden.

  • Vinkel: Viser stregens aktuelle vinkel i forhold til X-aksen, mens du tegner stregen. Der tages ikke hensyn til mærker eller roteringsretning.

Området Markørplacering viser de dynamiske X- og Y-koordinater for den aktuelle markørplacering i forhold til et startpunkt (X=0, Y=0). Der tages ikke hensyn til mærker.
 

Fanen Indstillinger

  • Retvinklet måling gør det muligt at tegne en streg, der står vinkelret på en anden streg (i forhold til X- eller Y-aksen).

  • Marker alternativknappen Indvendig eller Top for Typografi.

  • Måleforhold og -enheder gør det muligt at angive en skalering til målingen. Hvis du tegner et kort eller en skala, skal måleforholdet angives, f.eks. 0,7 tommer = 1 mil.

  • Fastgørelsesindstillinger gør det muligt at angive, at målingen skal fastgøres til punkter, sider eller buer i dokumentet. Juster følsomheden for fastgørelsen og dens farve.

Fanen Markering

  • Gem måling: Marker dette afkrydsningsfelt for at gemme den aktuelle måling i PDF-dokumentet, ellers mister du alle resultater, så snart du tegner en ny streg. Indtast den tekst i tekstfeltet, der skal vises i et pop op-vindue, når du placerer markøren på målingen.

  • Farve til måling: Vælg den farve, der skal bruges til målestregerne.

  • Hjælpestreger gør det muligt at angive længden af de streger, der skal angive starten og slutningen på det objekt, der måles. Marker afkrydsningsfeltet Angiv længde som standard for at bevare indstillingerne. Forskydning gør det muligt at angive, hvor stor afstand der skal være mellem markøren og målestregen.

 

Afstandsværktøj