Arealværktøj

Fanen Vis
 

Området Måling viser følgende oplysninger:

  • Afstand: Viser dynamiske oplysninger om stregens samlede længde, efterhånden som du trækker den aktuelle side i en polygon.

  • Vinkel: Viser den første stregs vinkel i forhold til X-aksen. For de efterfølgende streger vises vinklen i forhold til den forrige streg. Der tages ikke hensyn til mærker eller roteringsretninger.

  • Areal: Viser polygonens areal, når tegningen er færdig.

Området Markørplacering viser de dynamiske X- og Y-koordinater for den aktuelle markørplacering i forhold til startpunktet for den aktuelle streg. Der tages ikke hensyn til mærker.
 

Fanen Indstillinger

  • Retvinklet måling gør det muligt at tegne en streg, der står vinkelret på en anden streg (i forhold til X- eller Y-aksen). Dette påvirker ikke streger, der allerede er tegnet, eller den sidste, automatisk tegnede side i en polygon. Indstillingen kan ændres under en måling.

  • Måleforhold og -enheder gør det muligt at angive en skalering til målingen. Yderligere oplysninger findes under Afstand. Den angivne skalering gælder for alle måleværktøjer, indtil den ændres.

  • Fastgørelsesindstillinger gør det muligt at angive, at målingen skal fastgøres til punkter, sider eller buer i dokumentet. Juster følsomheden for fastgørelsen og dens farve.

Fanen Markering

  • Gem måling: Marker dette afkrydsningsfelt for at gemme aktuelle og fremtidige målinger i PDF-dokumentet, ellers mister du alle resultater, når du starter en ny måling. Indtast den tekst i tekstfeltet, der skal vises i et pop op-vindue, når du placerer markøren på en streg i en figur.

  • Farve til måling: Vælg den farve, der skal bruges til målestregerne.

 

Arealværktøj