Måling

Måleværktøjerne gør det muligt at beregne længder og arealer i dit PDF-dokument. Målingerne kan udføres for objekterne, som de vises på skærmen, eller du kan angive et måleforhold, der skal bruges til skalerede figurer eller tegninger, f.eks. blåtryk over bygninger eller kort.
 

Sådan bruges måleværktøjerne

 • Vælg Værktøjer > Måling, og vælg værktøjet PDF Converter button measure distance Måling Afstand, værktøjet PDF Converter button measure perimeter Måling Omkreds eller værktøjet PDF Converter button measure area Måling Areal. Der vises en tegnemarkør, og der åbnes en dialogboks, der gælder for alle tre værktøjer. Måleværktøjerne kan også vælges på værktøjslinjen Mål, hvis den vises.
   

 • Vælg værktøjet Afstand for at måle afstanden mellem to punkter. Du skal først angive indstillinger i dialogboksen Afstandsværktøj. Klik derefter på et startpunkt, træk en streg til slutpunktet. Dobbeltklik for at udføre målingen.
   

 • Vælg værktøjet Omkreds for at beregne omkredsen af en lukket polygon. Du skal først angive indstillinger i dialogboksen Omkredsværktøj. Tegn en streg, og tryk på museknappen for at tegne en forbindelsesstreg. Du skal som minimum tegne to forbindelsesstreger. Dobbeltklik, når du har tegnet den næstsidste streg for at lukke polygonen automatisk.
   

 • Vælg værktøjet Omkreds for at beregne forbindelsesstregernes samlede længde. Du skal først angive indstillinger i dialogboksen Omkredsværktøj. Du skal som minimum tegne to forbindelsesstreger. Aflæs længden ved det aktuelle punkt ved siden af stregen eller i dialogboksen. Brug genvejsmenuen til at udføre måling af en figur med åbne sider, eller dobbeltklik for at lave en lukket polygon.
   

 • Vælg værktøjet Areal for at beregne arealet af en polygon. Du skal først angive indstillinger i dialogboksen Arealværktøj. Du skal som minimum tegne to forbindelsesstreger. Dobbeltklik, når du har tegnet den næstsidste streg for at lukke polygonen automatisk. Aflæs arealet i dialogboksen eller ved at placere markøren over arealikonet.

  Bemærk: En polygon tillader ikke streger, der krydser hinanden.
   

Bemærk

Højreklik på en af stregerne for at ændre egenskaber for en eksisterende måling.

Ruden Markering i dialogboksen gør det muligt at vælge mellem en midlertidig eller permanent visning af målingerne.

Der findes også værktøjer til måling af 3D-objekter.

 

 

Måling