Omkredsværktøj

Fanen Vis
 

Området Måling viser følgende oplysninger:

  • Afstand: Viser dynamiske oplysninger om stregens samlede længde, efterhånden som du trækker den aktuelle side i en polygon.

  • Vinkel: Viser den første stregs vinkel i forhold til X-aksen. For de efterfølgende streger vises vinklen i forhold til den forrige streg. Der tages ikke hensyn til mærker eller roteringsretninger.

  • Omkreds: Viser stregens samlede længe dynamisk, efterhånden som den tegnes. Hvis du bruger genvejsmenuen til at udføre måling af en figur med åbne sider, vises den samlede streglængde. Hvis du dobbeltklikker for at lukke en polygon, vises dens omkreds.

Området Markørplacering viser de dynamiske X- og Y-koordinater for den aktuelle markørplacering i forhold til startpunktet for den aktuelle streg. Der tages ikke hensyn til mærker.

 

Fanen Indstillinger

  • Retvinklet måling gør det muligt at tegne en streg, der står vinkelret på en anden streg (i forhold til X- eller Y-aksen). Dette påvirker ikke streger, der allerede er tegnet, eller den sidste, automatisk tegnede side i en polygon. Indstillingen kan ændres under en måling.

  • Måleforhold og -enheder gør det muligt at angive en skalering til målingen. Yderligere oplysninger findes under Afstand. Den angivne skalering gælder for alle måleværktøjer, indtil den ændres.

  • Fastgørelsesindstillinger gør det muligt at angive, at målingen skal fastgøres til punkter, sider eller buer i dokumentet. Juster følsomheden for fastgørelsen og dens farve.

Fanen Markering

  • Gem måling: Marker dette afkrydsningsfelt for at gemme aktuelle og fremtidige målinger i PDF-dokumentet, ellers mister du alle resultater, når du starter en ny måling. Indtast den tekst i tekstfeltet, der skal vises i et pop op-vindue, når du placerer markøren på en streg i en figur.

  • Farve til måling: Vælg den farve, der skal bruges til målestregerne.

 

Omkredsværktøj