Opdeling af et dokument

Store dokumenter kan opdeles i mindre dokumenter i overensstemmelse med de kriterier, du vælger. Du kan udtrække definerede sider fra et PDF-dokument. I begge tilfælde forbliver det originale PDF-dokument uændret. Opdelingen kan kun ske pr. hele side, så du kan ikke opdele et dokument midt på en side. Når du opdeler et dokument efter sidetal, bliver de angivne sider placeret som de første sider i det nye dokument. Når du opdeler et dokument efter tekst eller bogmærker, bliver siden med tekst eller bogmærker placeret som de første sider i det nye dokument.

En opdeling eller udtrækning af sider kan ikke udføres for et dokument, der kun indeholder én side. Du kan opdele eller udtrække sider fra et aktuelt eller valgt dokument.

 

Der findes et nyt opdelingskriterium – opdeling efter filstørrelse. Angiv, hvor mange megabytes hver opdelt fil maksimalt må fylde.
 

Sådan opdeles et dokument

  1. Vælg Dokument > Opdel dokument… Dialogboksen Opdel dokument vises.

  2. Vælg det flersidede dokument, der skal opdeles.

  3. Vælg en af opdelingstilstandene, og angiv eventuelle nødvendige indstillinger. Yderligere oplysninger findes i dialogboksen Opdel dokument.

  4. Klik på OK. Dialogboksen Angiv en mappe vises. Vælg den mappe, som den eller de færdige PDF-filer skal placeres i, eller opret en ny mappe.

Brug samme fremgangsmåde til at udtrække sider til en enkelt fil i overensstemmelse med den valgte tilstand.

 

Opdeling af et dokument