Om indholdsfortegnelser

Du kan oprette en indholdsfortegnelse i et PDF-dokument på baggrund af dokumentets bogmærker og deres hierarki. Programmet konverterer bogmærkerne til en indholdsfortegnelse med sidetal og links. I en PDF-fil er det bogmærkerne, der fungerer som indholdsfortegnelse, men når PDF-dokumentet skal udskrives, er det denne funktion, du skal bruge.

En indholdsfortegnelse kan…

De overordnede trin til oprettelse af en indholdsfortegnelse

 1. Åbn PDF-filen, og opret bogmærker fra de overskrifter, der skal medtages i indholdsfortegnelsen.

 2. Opbyg et bogmærkehierarki.

 3. Opret en indholdsfortegnelse.

Sådan oprettes bogmærker fra overskrifter

 1. Klik på værktøjet PDF Converter selecttext Om indholdsfortegnelser Marker tekst.
   

 2. Vælg den overskrift, der skal vises i indholdsfortegnelsen, og klik på Ctrl + B, eller vælg overskriften, højreklik på den, og vælg Tilføj bogmærke i genvejsmenuen. Overskriften vises i ruden Bogmærker. Tryk på Enter.

 1. Placer markøren over det aktuelt oprettede bogmærke, højreklik på det, og vælg Angiv destination, eller vælg et bogmærke, og klik på værktøjet PDF Converter set destination Om indholdsfortegnelser Angiv destination.
   

 2. Klik på OK i dialogboksen med advarselsmeddelelsen. Der er nu oprettet et link fra bogmærket til den valgte placering.
   

 3. Gentag trin 2 til 5, indtil alle overskrifter, der skal medtages i indholdsfortegnelsen, vises i ruden Bogmærker.

Sådan opbygges et bogmærkehierarki

 1. Gå til ruden Bogmærker, vælg et bogmærke, og træk det til en nye placering. En stiplet linje viser, hvor bogmærket bliver sat ind. Hvis et bogmærke skal placeres på et lavere niveau, skal det trækkes mod højre. Hvis bogmærket skal placeres på et højere niveau, skal det trækkes mod venstre.

 2. Slip knappen, når bogmærket har den ønskede placering i hierarkiet.

Sådan oprettes en indholdsfortegnelse

 1. Vælg punktet Opret indholdsfortegnelse i rullemenuen Indstillinger i ruden Bogmærker.
  Dialogboksen Indstillinger for indholdsfortegnelse vises.
   

 2. Klik på fanen Indhold i dialogboksen for at vælge et visningsniveau. Angiv, om sidetallene skal vises og placeres til højre, og vælg fyldtegn. Gå til rullelisten Format, og vælg et integreret eller brugerdefineret layout til indholdsfortegnelsen. Vælg Brugerdefineret for at definere et nyt layout, og klik på knappen Rediger… Angiv indstillingerne i dialogboksen Typografi, og gem filen ved at give den et navn i dialogboksen Gem som format. Det nye format føjes til listen Format.

 3. Klik på Udseende under fanen Indholdsside i dialogboksen for at redigere indholdsfortegnelsens overskrift efter behov, definere sideformat og retning for indholdsfortegnelsen og definere dens placering i dokumentet. Yderligere oplysninger findes under emnet Indstillinger for indholdsfortegnelse.

 4. Klik på OK.
  Indholdsfortegnelsen vises.

Om indholdsfortegnelser