Sammenligning af PDF-dokumenter

Du kan sammenligne to PDF-dokumenter, der ligner hinanden (f.eks. to versioner eller revisioner af samme dokument) for at finde forskelle mellem dem eller for at få bekræftet, at de godkendte ændringer rent faktisk også er blevet foretaget. Sammenligningsresultatet vises i en midlertidig fil, som du kan gemme efter behov.
 

Sådan sammenlignes dokumenter

 1. Vælg Dokument > Sammenlign dokumenter…. Dialogboksen Sammenlign dokumenter vises.

 2. Accepter det foreslåede aktuelt aktive, åbne dokument som det ældste dokument, eller klik på Gennemse… for at finde et andet dokument. Dialogboksen Åbn vises. Gå til Revision, og vælg en af de tilgængelige dokumentrevisioner.

 3. Accepter det foreslåede, åbne dokument som det nyeste dokument, eller klik på Gennemse… for at finde et andet dokument. Dialogboksen Åbn vises. Gå til Revision, og vælg en af de tilgængelige dokumentrevisioner.

 4. Vælg en sammenligningstype: Vis visuelle forskelle og tekstforskelle (visuel type) eller Vis tekstforskelle (teksttype).

 5. Hvis du vælger en visuel type, skal du vælge en markeringsfarve og analysetype: Omfattende (langsom sammenligning med et højt antal mindre områder), Standard eller Oversigt (hurtig sammenligning med et mindre antal større områder). Hvis du vælger en teksttype, kan du medtage formateringsforskelle (skrifttypenavn, størrelse, egenskaber, osv.).

 6. Vælg en rapporttype til sammenligningsresultatet. Side for side eller Kombineret.

Rapporttypen Side for side: Først vises en opsummeringsside, der indeholder oplysninger om sammenligningstype (visuel type eller teksttype), navnet på det ældste og nyeste dokument, og en meddelelse om, at dokumenterne er identiske. Hvis dokumenterne ikke er identiske, vises derefter følgende opsummerede sammenligningsresultater:

Ved tekstsammenligning vises det antal ord,…

 • der er føjet til det nyeste dokument.

 • der er slettet fra det ældste dokument.

 • der er fundet i begge dokumenter (match).

 • der adskiller sig fra hinanden rent formateringsmæssigt (hvis angivet).

Ved visuel sammenligning vises…

 • antallet af identiske sider.

 • antallet af forskellige sider.

 • antallet af tilføjede eller slettede sider (gælder dokumenter med forskellige antal sider).

Hvis dokumenterne ikke er identiske, vises opsummeringssiden efterfulgt af sider fra begge dokumenter (placeret ved siden af hinanden) med markeringer, der viser forskellene (f.eks. slettede ord er gennemstreget, tilføjede ord er understreget, identiske ord vises i bokse, forskellig grafik vises med skyer, osv.). Af hensyn til sammenligningen føjes der tomme sider til det korteste dokument, så antallet af sider er det samme for begge dokumenter.

Rapporttypen Kombineret: Der vises et kombineret dokument over den nyeste dokumentversion. På første side vises en mærkat, der grundlæggende indeholder de samme oplysninger, der vises på opsummeringssiden for rapporttypen Side for side. Områder med forskelle er markeret. Placer værktøjet Hånd inden for markeringsområdet for at få vist indhold fra det ældste dokument.

 

Sådan sammenlignes dele af dokumenter

Der kan være situationer, hvor du kun ønsker at sammenligne bestemte dele af dokumenterne. I dette tilfælde skal du først opdele begge dokumenter, og derefter sammenligne segmenterne.

 

Sådan sammenlignes særlige egenskaber

Ved visuel sammenligning: Visse egenskaber (f.eks. noter, fremhævninger, markeringer, vandmærker, signaturer, osv.) betragtes som “normale” grafikobjekter og medtages derfor i sammenligningen.

Ved tekstsammenligning: Tekst i tekstbokse, sidehoved/sidefod eller stempeltekst betragtes som “normal” tekst. Tekst i kommentarer udelades fra sammenligningen.

Bemærk

Tekstforskelle ses som regel bedst i formatet Side for side, hvorimod en visuel sammenligning ofte ses bedst i formatet Kombineret.

Du kan også sammenligne et PDF-dokument med et Word-dokument.

Sammenligning af PDF-dokumenter