Sammenligning af PDF- og Word-dokumenter

Du kan sammenligne et PDF-dokument og et Word-dokument. Det typiske scenarie er, at du har oprettet en PDF-fil fra et Word-dokument, som senere bliver ændret, og du har nu brug for at finde de pågældende ændringer.

PDF-filen sendes til PDF Converter Assistent for at blive konverteret til et Word-dokument. Sammenligningen mellem de to dokumenter foretages i Word, hvor du kan få vist en visuel sammenligning eller en tekstsammenligning, og hvor resultaterne vises i en midlertidig fil, der kan gemmes efter behov.
 

Sådan sammenlignes dokumenter

  1. Vælg Dokument > Sammenlign dokumenter…. Dialogboksen Sammenlign dokumenter vises.

  2. Accepter det aktuelle aktive, åbne PDF-dokument som det ældste dokument, eller klik på Gennemse… for at vælge et nyere dokument i dialogboksen Åbn. Gå til Revision, og vælg en af de tilgængelige dokumentrevisioner.

  3. Klik på Gennemse… for at vælge Word-dokumentet i dialogboksen Åbn.

  4. Vælg en rapporttype til sammenligningsresultatet. Side for side eller Kombineret (se beskrivelserne nedenfor).

  5. Klik på OK. Bekræft konverteringen fra PDF-formatet, og klik på knappen Konverter alle i PDF Converter Assistent. En skrivebeskyttet kopi af den originale PDF-fil vises i Microsoft Word med filtypenavnet .pdf.

  6. Hvis det bliver nødvendigt, skal du bekræfte Word-filens konvertering fra RTF-formatet.

Rapporttypen Side for side: Rul i begge dokumenter på samme tid for at få vist eventuelle forskelle.

Rapporttypen Kombineret: Der oprettes et kombineret midlertidigt dokument med Word-funktionen Registrer ændringer, som viser den nyeste version af dokumentet og angiver visuelle ændringer og tekstændringer. Ændringer i tekstformatering betragtes ikke som forskelle.

Bemærk

Du kan også angive Word-dokumentet som det ældste dokument og PDF-filen som det nyere dokument.

Indstillingerne i dialogboksen er ikke tilgængelige, når du foretager denne form for sammenligning.

 

Sådan sammenlignes dele af dokumenter

PDF-filen kan indeholde mere materiale end Word-dokumentet. Opdel PDF-dokumentet for at isolere den del, der skal sammenlignes.

 

Sådan sammenlignes særlige egenskaber

Visuel sammenligning: Visse egenskaber i PDF-dokumenter (f.eks. noter, fremhævninger, markeringer, vandmærker, signaturer osv.) betragtes som “normale” grafikobjekter og medtages derfor i sammenligningen.

Tekstsammenligning: Tekst i tekstbokse, sidehoved/sidefod eller stempeltekst i PDF-dokumenter betragtes som “normal” tekst. Tekst i kommentarer udelades fra sammenligningen.

Bemærk

Du kan også sammenligne to PDF-dokumenter.

Sammenligning af PDF- og Word-dokumenter