Brug af JavaScripter

Du kan føje brugerdefinerede JavaScript-handlinger til dine PDF-filer.

Klik på Dokument > JavaScript, og vælg blandt følgende fremgangsmåder:
 

Sådan føjes JavaScript-handlinger til PDF-dokumenthandlinger

 1. Klik på Vælg dokumenthandlinger.

 2. Vælg dokumenthandlingen i venstre vindue.

 3. Klik på knappen Rediger.

 4. Indtast dit JavaScript i tekstvinduet JavaScript-editor.

 5. Reparer eventuelt rapporterede syntaksfejl, og klik igen på OK.

 6. Klik på OK.

Sådan redigeres scriptet direkte

 1. Vælg JavaScript-konsol.

 2. Kompiler scriptet.

Sådan oprettes brugerdefinerede scripts

 1. Vælg Dokument-JavaScripter.

 2. Klik på Tilføj.

 3. Navngiv scriptet med henblik på identifikation, og klik på OK.

 4. Klik på Rediger, og kompiler scriptet. Derefter skal du klikke på OK.

 5. Klik på Luk for at afslutte.

Hvis dit script er korrekt, og understøttes af din PDF-version, vil den valgte hændelse udføre den specificerede handling.

 

Eksempel

Sådan sendes det netop gemte PDF som e-mail:

 1. Vælg Dokument er gemt i dialogboksen Vælg dokumenthandlinger.

 2. Klik på Rediger.

 3. Indtast følgende script: this.mailDoc(true);

 4. Klik på OK.

Når du har gemt PDF-filen, får du vist en ny, tom e-mail-meddelelse, med vedhæftet PDF-fil.

Brug af JavaScripter