Redigering af sideindhold

Du kan

Marker tekst

Klik på PDF Converter selecttext Redigering af sideindhold Marker tekst for at markere tekst. Du kan derefter kopiere den markerede tekst. Højreklik for at åbne genvejsmenuen. Derefter kan du fremhæve eller understrege teksten, gennemstrege den, angive indsættelsestekst eller erstatningstekst, indsætte et hyperlink eller en note, lave teksten om til et bogmærke eller søge efter det første ord i markeringen.
 

Marker billede

Klik på PDF Converter selectarea Redigering af sideindhold Marker område for at markere et sideområde, der skal kopieres som billede eller for at oprette et hyperlink for området.

 

Kopier og indsæt tekst eller billeder

 

Vælg Kopier i menuen Rediger eller fra en genvejsmenu for at kopiere markeret tekst eller billede.

Vælg Sæt ind i et åbent dokument i et andet program (f.eks. et Office-program) for at indsætte markeringen.

 

Bemærk

Kommandoerne Klip, Kopier og Sæt ind er måske ikke tilgængelige, hvis et PDF-dokument er beskyttet med adgangskode mod kopiering.

Det er også muligt at indsætte kopieret tekst i kommentarer.

Skrifttypen erstattes, hvis den tekst, der kopieres fra et PDF-dokument indeholder skrifttyper, der ikke er tilgængelige på den modtagende computer.

 

Indsæt ClipArt

 

Brug ruden ClipArt i Organizer til at indsætte, omdøbe eller slette ClipArt. Du kan indsætte både foruddefineret og brugerdefineret ClipArt. ClipArt grupperes i kategorier.
 

Brug værktøjet TouchUp-objekt til at føje billedfiler til dokumentet. Billedet kan derefter kopieres, gemmes eller gøres gennemsigtigt. Programmet understøtter de mest almindelige billedformater, herunder jpg, bmp, gif, m.fl.
 

Sådan tilføjes en billedfil

  1. Vælg Værktøjer > TouchUp > TouchUp-objekt, eller klik på værktøjet PDF Converter touchupobject Redigering af sideindhold TouchUp-objektværktøjslinjen Standard.

  2. Højreklik i dokumentet, og vælg Indsæt billede. Vælg et billede i den viste dialogboks, og klik på OK.

  3. Billedet sættes ind midt på siden. Flyt det med værktøjet TouchUp-objekt.

Brug af TouchUp-værktøjer

 

PDF Professional indeholder værktøjet PDF Converter touchuptext Redigering af sideindhold TouchUp-tekst og værktøjet PDF Converter touchupobject Redigering af sideindhold TouchUp-objekt), der gør det muligt at foretage mindre redigeringer af dokumentteksten, billeder og andre objekter. Brug værktøjet TouchUp-objekt til at tilføje billedfiler og angive gennemsigtighed.

Vælg Værktøjer > TouchUp, og vælg TouchUp-tekst eller TouchUp-objekt, eller aktiver det ønskede værktøj ved at klikke på den relevante knap på værktøjslinjen Standard.

 

Rediger objekter med TouchUp-objekt

 

Marker et objekt med værktøjet PDF Converter touchupobject Redigering af sideindhold på hovedværktøjslinjen, eller vælg Funktioner > TouchUp > TouchUp-objekt, og

  • træk i markøren PDF Converter cursor arrow Redigering af sideindhold for at flytte et objekt til et nyt sted

  • træk i skaleringshåndtagene (røde cirkler) for at tilpasse et objekt

  • træk i markøren PDF Converter cursor rotate Redigering af sideindhold for at rotere et objekt. Klik på den røde cirkel over objektet for at få vist roteringsmarkøren. Træk det til den ønskede placering. Mens du trækker, ændres markøren igen. Du kan også bruge genvejsmenuen til at rotere et objekt.

Marker mere end et objekt, og brug en genvejsmenu til at

  • gruppere eller ophæve grupperingen for objekter, eller

  • ændre objektrækkefølgen med kommandoerne Placer øverst eller Placer bagest.

Tilføj tekst med værktøjet Skrivemaskine og værktøjet Skrivemaskinefelt.
 

Med værktøjet PDF Converter button typewriter Redigering af sideindhold Skrivemaskine eller værktøjet PDF Converter button typewriter box Redigering af sideindhold Skrivemaskinefeltværktøjslinjen Avanceret kan du føje tekst til en PDF-side. Med værktøjet Skrivemaskine kan du skrive direkte ved markørplaceringen. Med værktøjet Skrivemaskinefelt kan du indtaste teksten i et flytbart felt. Når PDF-filen gemmes, bliver de indtastede tekster markerbare objekter til forskel fra tekst i kommentarer, som du f.eks. opretter med værktøjet Tekstboks. Der kan køres Stavekontrol på den indtastede tekst, indtil PDF-filen gemmes.

 

Du kan se en sammenligning af skrivemaskinetekst og tekstbokstekst i Tekstboks.

Redigering af sideindhold