Redigering af tekst med værktøjet TouchUp-tekst

Værktøjet PDF Converter touchuptext Redigering af tekst med værktøjet TouchUp tekst TouchUp-tekst gør det muligt at lave mindre tekstændringer i et PDF-dokument, herunder ændringer af egenskaber, skrifttype, størrelse, fyldfarve, osv. Hvis PDF-dokumentet er beskyttet for at undgå redigering, er værktøjet TouchUp-tekst ikke tilgængeligt. I dette tilfælde skal du have forfatterens tilladelse. Se Indstillinger for digital-id.

Du kan kun ændre tekst og egenskaber, hvis de tilknyttede skrifttyper findes på systemet eller er integreret i dokumentet. Se Skrifttypeintegration.

angiv begrænsede tekstredigeringer, selv over flere linjer tekst.

Bemærk

Redigeringerne bør være så få som muligt, da PDF-formatet primært er til dokumentudveksling, distribution og udgivelse og ikke beregnet til omfattende tekstredigering.

Tekstredigering kan muligvis ikke udføres på tekst, hvor kun få sæt af den originale skrifttype er integreret.

 

Værktøjet TouchUp-tekst kan ikke bruges til formularfelter.

Brug af værktøjet TouchUp-tekst kan muligvis ændre dokumentets flow og gøre dokumentet mindre brugervenligt over for svagtseende.

 

Sådan redigeres tekst med værktøjet TouchUp-tekst

 1. Vælg Værktøjer > TouchUp > værktøjet TouchUp-tekst, eller klik på værktøjet TouchUp Textværktøjslinjen Standard.

 2. Klik på den tekst, der skal redigeres. En modelboks indrammer det tekstområde, der kan redigeres.

 3. Vælg Rediger > Marker alt for at markere al tekst i modelboksen, eller træk markøren over teksten for at markere tegn, mellemrum, ord eller flere linjer inden for modelboksen.

 4. Teksten kan redigeres som følger:

  • Indtast den nye tekst, der skal erstatte den markerede tekst.

  • Højreklik på teksten for at åbne en genvejsmenu og få adgang til egenskaberne i dialogboksen TouchUp-egenskaber.

  • Vælg Rediger > Slet, eller tryk på Delete for at slette teksten.

  • Vælg Rediger > Kopier for at kopiere den markerede tekst til udklipsholderen.

 1. Klik uden for det valgte område for at annullere dit valg og starte forfra.

Sådan redigeres kodede data med værktøjet TouchUp-tekst

Indstillingerne er kun tilgængelige for PDF-filer, der allerede indeholder koder.

 1. Vælg Værktøjer > TouchUp > værktøjet TouchUp-tekst, eller klik på værktøjet PDF Converter touchuptext Redigering af tekst med værktøjet TouchUp tekst TouchUp-tekstværktøjslinjen Standard.

 2. Klik på den tekst, der skal redigeres. En modelboks indrammer det tekstområde, der kan redigeres.

 3. Højreklik på teksten for at åbne en genvejsmenu og få adgang til fanerne Indhold og Kode i dialogboksen TouchUp-egenskaber.

 4. Rediger kodedata, herunder Tekstalternativ og Udvidelsestekst. Vælg det sprog, der skal bruges til skærmlæsningsprogrammer.

Hvis du vil føje tekst til et tomt område på en PDF-side, skal du bruge værktøjet Skrivemaskine eller værktøjet Skrivemaskinefelt. Med værktøjet Tekstboks kan du tilføje tekst som kommentarer.

 

Redigering af tekst med værktøjet TouchUp-tekst