Sidehandlinger

Du kan foretage følgende sidehandlinger:

 • Indsættelse

 • Sletning

 • Beskæring

 • Kopiering

 • Flytning

 • Rotering

 • Udtrækning

Brug ruden Sider til at udføre sidehandlinger. Åbn dokumentet, og åbn ruden Sider.

 

Indsætning af sider

Du kan både indsætte nye tomme og eksisterende PDF-sider i det åbne PDF-dokument.
 

Sådan indsættes eksisterende sider

 1. Vælg Indsæt i genvejsmenuen, i menuen Indstillinger eller menuen Dokumenter > Sider.

 2. Marker en PDF-fil i dialogboksen Åbn, og klik på Åbn.

 3. I dialogboksen Indsæt sider skal du markere alle sider, et sideområde eller bestemte sider, og vælge en placering. Klik derefter på OK.

Sådan indsættes tomme sider

 1. Vælg Ny i genvejsmenuen, i menuen Indstillinger eller menuen Dokumenter > Sider.

 2. I dialogboksen Nye sider skal du vælge sideformat, retning og placering. Angiv, hvor mange tomme sider du vil tilføje. Klik derefter på OK.

Sletning af sider

 1. Vælg Slet i genvejsmenuen, i menuen Indstillinger eller menuen Dokumenter > Sider.

 2. I dialogboksen Slet sider skal du markere den aktuelle side, et sideområde eller bestemte sider.

Du kan ikke fortryde sletningen.

Du skal bevare mindst én side i et PDF-dokument og kan ikke slette alle siderne.
 

Beskæring af sider

 

Med beskæring kan du kontrollere det synlige område af siden. Filstørrelsen minimeres ikke.

 1. Klik på knappen PDF Converter crop Sidehandlinger Beskærværktøjslinjen Standard, eller vælg Beskær i genvejsmenuen eller fra menuen Indstillinger eller fra Dokument > menuen Sider.
   

 2. I dialogboksen Beskær sider, skal du vælge de ønskede indstillinger. Klik derefter på OK.

  Brug indstillingen Fjern hvide margener for at tilpasse siderne i en præsentation, der er konverteret til PDF. Du kan beskære den aktuelle side, de markerede sider eller hele dokumentet.
   

Brug knappen PDF Converter undo Sidehandlinger Fortrydværktøjslinjen Rediger, hvis resultatet ikke er som ønsket.

 

Kopiering eller flytning af sider

 • Hvis du vil kopiere sider i et dokument, skal du trykke på Ctrl og trække sideminiaturerne til et nyt sted.

 • Hvis du vil kopiere sider til et andet dokument, skal du trække sideminiaturerne til et nyt sted.

 • Hvis du vil flytte sider i et dokument, skal du trække sideminiaturerne til et nyt sted.

 • Hvis du vil flytte sider til et andet dokument, skal du trykke på Ctrl og samtidig trække sideminiaturerne.

Kontroller, at du får vist plustegnet, når du trækker miniaturer under kopiering af sider.

 

Tip

Hvis du vil kopiere eller flytte sider mellem dokumenter, skal du bruge kommandoen Vindue > Opdelt til at få vist flere dokumenter samtidig, mens ruden Sider vises for de enkelte dokumenter.

 

Rotering af sider

 

Du kan rotere sider 90 grader med eller mod uret, eller 180 grader.

 1. Vælg Roter i genvejsmenuen, i menuen Indstillinger eller menuen Dokumenter > Sider for at åbne dialogboksen Roter sider.

 2. Vælg en roteringsvinkel og et sideområde.

 3. Roteringen bliver permanent, når du gemmer dokumentet.

Bemærk

Denne kommando er forskellig fra Vis > Roter visning > Med uret eller Mod uret, der kun viser en roteret side midlertidig.

Du kan rotere objekter på en PDF-side i trin af 45 grader ved hjælp af en genvejsmenu eller udføre fri rotation med objektets håndtag. Se TouchUp-objekt.

 

Udtrækning af sider

Du kan udtrække en eller flere sider fra et PDF-dokument.

 1. Vælg Udtræk i genvejsmenuen, i menuen Indstillinger eller menuen Dokumenter > Sider for at åbne dialogboksen Udtræk sider.

 2. I dialogboksen Udtræk sider, skal du angive den side eller det sideområde, der skal udtrækkes. Du kan vælge mellem Aktuel side, Sideområde eller Valgt.
  Hvis du vil udtrække valgte sider, skal du vælge de ønskede sideminiaturer i ruden Sider, før du åbner denne dialogboks.

 3. Du kan også vælge Slet efter udtrækning, hvis du ikke længere skal bruge de udtrukne sider i dit originale dokument. Siderne slettes fra dokumentet.

Bemærk

Du kan eventuelt ikke udtrække sider fra en beskyttet PDF-fil. Vælg Dokumenter > Dokumentegenskaber > Sikkerhed for at se dokumentets sikkerhedsindstillinger.

Du kan også udtrække sider med Dokument > Opdel dokument. Her kan du nøjagtigt angive de sider, der skal trækkes ud (ikke kun sideområder). Du kan også udtrække sider på baggrund af tekst, bogmærke eller bogmærkeniveau.

Bemærk

Hvis du indsætter sider i en PDF-fil, der allerede indeholder Bates-stempler, tildeles den nye side ikke automatisk et Bates-stempel. Hvis du sletter sider, brydes Bates-nummereringens rækkefølge. Pas på, du ikke fjerner Bates-stempler, når du beskærer sider.

Du kan også foretage side- og redigeringshandlinger ved at vælge Dokumentsamling i menuen Vis. Ruden Sider viser siderne som miniaturer (statiske minibilleder), men visningen Dokumentsamling viser et antal rigtige sider i en mindre størrelse, hvilket giver mange flere redigeringsmuligheder.

Sidehandlinger