Tilføj tekst med skrivemaskineværktøjerne

Med værktøjet PDF Converter button typewriter Tilføj tekst med skrivemaskineværktøjerne Skrivemaskine eller værktøjet PDF Converter button typewriter box Tilføj tekst med skrivemaskineværktøjerne Skrivemaskinefeltværktøjslinjen Avanceret kan du føje tekst til en PDF-side. Med værktøjet Skrivemaskine kan du skrive direkte ved markørplaceringen. Med værktøjet Skrivemaskinefelt kan du indtaste teksten i et flytbart felt. Når PDF-filen gemmes, bliver de indtastede tekster markerbare objekter til forskel fra tekst i kommentarer, som du f.eks. opretter med værktøjet Tekstboks.

 

Det er også muligt at indsætte tekst ved en markørplacering med værktøjet Skrivemaskine eller i et skrivemaskinefelt. Dette betyder, at du kan kopiere tekstblokke i normale eller søgbare PDF-filer, som du derefter kan sætte ind i andre PDF-sider i det samme eller i et andet dokument. Visningen Dokumentsamling er nyttig til denne type handlinger.

 

Når du indtaster eller indsætter tekst, udføres en direkte stavekontrol, hvis funktionen er aktiveret under Rediger > Indstillinger > Stavekontrol. Stavekontrollen kan ikke køres specifikt på tekst, der er indtastet med værktøjet Skrivemaskine.

 

Vælg et af skrivemaskineværktøjerne, og klik inden i skrivemaskinefeltet for at flytte det. Dobbeltklik for at redigere teksten. Tekst, der indtastes med værktøjet Skrivemaskine, kan flyttes på samme måde.

 

Du finder flere oplysninger om forskellene mellem skrivemaskinetekster og bokstekster i Tekstboks.

Tilføj tekst med skrivemaskineværktøjerne