Udskydning

Udskydning bruges til at klargøre et PDF-dokument til DTP-udskrivning. Du kan få adgang til dialogboksen Udskydning fra menuen Filer, og dialogboksen indeholder tre faner:

 • Layout: Vælg denne fane for at angive indstillinger for, hvordan siderne skal arrangeres, og angive indstillinger for deres layout på trykark, udskrivningsrækkefølge og bindingsmetode.

 • Medie: Vælg denne fane for at angive trykarkets format, skalering og margener.

 • Indstillinger: Vælg denne fane for at definere skæremærker (beskæring), pasmærker (justering) og indstillinger for dobbeltsidet udskrivning.

Udskydningindstillingerne kan gemmes og bruges igen senere.
 

Sådan importeres udskydningsindstillinger for det aktive PDF-dokument

 1. Vælg Filer > Udskydning, eller klik på knappen PDF Converter imposition Udskydningværktøjslinjen Avanceret for at åbne dialogboksen Udskydning.

 2. Klik på Indlæs indstillinger… for at åbne dialogboksen Indlæs indstillinger.

 3. Vælg en fil af typen Imposition Data (.ini), og klik på Åbn.

 4. Brug de importerede indstillinger, eller rediger og gem dem som en ny udskydningsfil.

Sådan oprettes en ny udskydningsfil til det aktive PDF-dokument

 1. Vælg Filer > Udskydning, eller klik på knappen PDF Converter imposition Udskydningværktøjslinjen Avanceret for at åbne dialogboksen Udskydning.

 2. Angiv de ønskede indstillinger på fanerne Layout, Medie og Indstillinger. Se også Layouteksempler.

 3. Klik på OK for at få vist udskydningsfilen. Dialogboksen Udskydning gemmer alle indstillinger fra den sidste session, så du kan kontrollere outputtet og finjustere indstillingerne lidt hen ad vejen uden at skulle gemme et midlertidigt sæt indstillinger.

Klik på Annuller for at skifte til indstillingerne for den foregående udskydningssession. Eventuelle ændringer i den aktuelle session går tabt, og udskydningsfunktionen lukkes.
 

Udskydningsfiler genereres som midlertidige filer med navnet “Ny udskydning_#” (# angiver et heltal, der automatisk øges med 1, men nulstilles til 0, når du starter PDF Professional).
 

Sådan eksporteres de aktuelle udskydningsindstillinger

 1. Åbn dialogboksen Udskydning, klik på Gem indstillinger… for at åbne dialogboksen Gem indstillinger…

 2. Angiv et filnavn og en sti, og klik på Gem.

Bemærk

Kommentarer ignoreres i en udskydningsfil, der er oprettet fra et PDF-dokument.

 

 

Udskydning