Udskydningsindstillinger for medie

Sådan angives medieformatet

  1. Vælg Filer > Udskydning, eller klik på knappen PDF Converter imposition Udskydningsindstillinger for medieværktøjslinjen Avanceret.

  2. Klik på fanen Medie.

  3. Marker alternativknappen Autotilpas medieformat for at skrive udskydningsfilen til det medie, der passer bedst til sideformatet, eller marker alternativknappen Tilpas til medieformat for at skrive filen til et medie, som du angiver som følger:

  • Vælg et standardmedie (A0 til A4, B4, B5, Executive, Ledger, Legal, Letter, Screen, Tabloid) eller et eventuelt brugerdefineret medie. Brugerdefinerede medier kan redigeres eller fjernes.

  • Klik på Tilføj for at angive og tilføje et brugerdefineret medie. Navngiv mediet i dialogboksen Brugerdefineret medie, og definer bredde og højde. Klik på OK for at føje det brugerdefinerede medie til listen Medie.

  1. Marker afkrydsningsfeltet Automatisk rotation for at tillade rotering af sider i udskydningsfilen, hvis dette gør det lettere at tilpasse dem det valgte format.

Sådan placeres sideindhold i et medie

  1. Marker alternativknappen Tilpas til medieformat på fanen Medie, og vælg et medie.

  2. Gå til området Margen, og indstil de margenerne (venstre, højre, top og bund), der skal anvendes på mediet (ret sidekanterne ind efter mediets kant) under udskrivningen.

  3. Vælg en Vandret og Lodret skalering for sideindholdet.

  4. Klik på fanen Indstillinger, og marker afkrydsningsfeltet Skaler store sider for at sikre, at alle sider i det originale PDF-dokument får samme størrelse på mediearket. Hvis siderne i den originale PDF-fil har en anden størrelse, justeres alle siderne i forhold til den første side, når de udskrives.

Udskydningsindstillinger for medie