Udskydningsindstillinger på fanen Layout

Sådan angives et layout for det aktuelle dokument

 1. Vælg Filer > Udskydning, eller klik på knappen PDF Converter imposition Udskydningsindstillinger på fanen Layoutværktøjslinjen Avanceret.

 2. Klik på fanen Layout, og vælg en af følgende indstillinger:

  • 2-sidet brochure: Hvert ark trykkes med to sider ved siden af hinanden.

  • 4-sidet brochure: Hvert ark trykkes med to sider ved siden af hinanden, og under dem trykkes igen to sider ved siden af hinanden.

  • 8-sidet brochure: Hvert ark trykkes med fire sider ved siden af hinanden, og under dem trykkes igen fire sider ved siden af hinanden.

Bemærk: Disse brochurelayout trykkes altid på begge sider af arket.

  • Afgræns stakken: Gør det muligt selv at angive et antal sider pr. ark og angive, hvordan de skal arrangeres ved at vælge spalter og rækker. De udskrevne ark stakkes oven på hinanden og lægges i forskellige stakke. Stakkene stables derefter fra venstre mod højre, og hver stabel bindes som en brochure.

  • Fortløbende: Siderne i det originale PDF-dokument arrangeres efter sidetal.

  • Gentag: Hver side i en PDF-fil udskrives på et separat ark. Angiv antallet af kopier ved at indstille værdier for Spalter og Rækker.

Sådan angives udskydningsmellemrum

 1. Vælg den enhed, der skal gælde for alle mellemrum (pkt, tommer eller mm).

 2. Angiv værdierne for dine mellemrum:

  • Lodret: Mellemrummet mellem nabosider.

  • Vandret: Mellemrummet mellem rækker på sider. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når der er valgt 2-sidet brochure.

  • Opslag: Mellemrummet mellem den anden og tredje side, når der er valgt 8-sidet brochure.

  • Samlehæftning: Juster afstanden mellem de indvendige sider for at opretholde en konstant udvendig margen, når en hæftet brochure beskæres for at undgå samlehæftning. Værdien af samlehæftningen afhænger af margenernes størrelse, antal sider og mediets tykkelse.

Sådan angives en brochurebinding

 

Vælg en bindingstype:

 • Samlehæftning: Det udskrevne medie hæftes i ryggen under falsningen.

 • Klæbeindbinding: Opdel mediet i stakke, og indbind hver stak med klæbeindbinding. Lim dem derefter sammen for at lave en brochure. Angiv antallet af stakke i feltet Ark pr. fals.

Sådan angives udskrivningsrækkefølgen

 1. Vælg en udskrivningsrækkefølge:

  • Arkvis: Udskriv en side med én plade, vend derefter mediet, og udskriv den anden side med en anden plade ved hjælp af samme griber og modsat sidestyr. Kan bruges til 4-sidede og 8-sidede brochurer.

  • Udskriv og vend fra venstre mod højre: Udskriv én side, og vend derefter siden fra venstre mod højre for at udskrive den anden side ved at bruge den samme mediekant som griber eller styrekant og bruge det samme sæt plader til begge sider. Kan kun bruges til 8-sidede brochurer.

  • Udskriv og vend fra venstre mod højre: Udskriv én side af arket, og vend derefter arket fra griberen til bagsiden, og brug samme sidestyr og plade til at udskrive den anden side. Kan bruges til 4-sidede og 8-sidede brochurer.

 1. Når du vælger et andet layout end en brochure, kan du vælge eller fravælge Dobbeltsidet for at angive, om der skal udskrives på bagsiden af mediet.

Yderligere oplysninger findes under Udskydning – Layouteksempler.

 

 

 

Udskydningsindstillinger på fanen Layout