Værktøjslinjen Dokumentsamling

 

PDF Converter tb document assembly Værktøjslinjen Dokumentsamling

 

1. Indsæt side(r)

2. Erstat side(r)

3. Udtræk side(r)

4. Slet side(r)

5. Opdel fil

6. Sidehoved- og sidefod

7. Ny nummerering af sider

8. Sidesamling

 

Knappen Sidesamling er ny. Den fjerner behovet for at åbne flere kopier af programmet for at indsætte sider fra flere forskellige dokumenter. Hvert dokument vises på en separat fane ved hjælp af sideminiaturer. På denne måde kan du se dokumenterne, vælge de ønskede sider og ganske enkelt trække dem til måldokumentet. Sidesamling understøtter en lang række formater. Konvertering til PDF sker, når der er brug for det.

 

 

Denne værktøjslinje vises, når du arbejder i visningen Dokumentsamling. Når du skifter til en anden visning, forsvinder værktøjslinjen. Hvis værktøjslinjeområdet er fyldt, vises knapperne til højre muligvis ikke. Træk værktøjslinjen til arbejdsområdet for at se dem.

 

Yderligere beskrivelse af disse og flere dokumentsamlingshandlinger findes under emnet Dokumentsamling.

Værktøjslinjen Dokumentsamling