Distribuering af formularfelter

Sådan distribueres formularfelter

  1. Vælg Formularer > [ønsket værktøj], eller vælg det formularværktøj, der blev brugt under oprettelsen, på værktøjslinjen Formular.

  2. Tryk på Skift, og vælg mindst tre formularfelter, som du vil distribuere.

  3. Højreklik, og vælg en kommando fra menuen Distribuer. Arrangerer de foreløbige formularfelter lodret og jævnt fordelt mellem de øverste og nederste formularfelter. Distribuerer formularfelterne vandret og jævnt fordelt mellem formularfelterne yderst til højre og venstre.

Bemærk

Du må ikke redigere formularelementer eller køre FormTyper på en formular med aktive XFA-elementer.

 

 

Distribuering af formularfelter