Flytning af formularfelter

Det er muligt at flytte formularfelter i en PDF-fil ved at trække dem, bruge tastaturet eller kommandoerne Klip og Sæt ind.

  • Hvis du vil flytte et formularfelt, skal du trække det til den nye placering. Hvis du vil begrænse bevægelsen til vandret eller lodret, skal du trække og derefter trykke på Skift, mens du trækker i teksten. Placer formularfelterne med piletasterne.

  • Hvis du vil flytte eller kopiere et formularfelt til midten på en side, skal du markere det, vælge Rediger > Klip eller Rediger > Kopier, gå til den ønskede side og vælge Rediger > Sæt ind.

Indsatte felter placeres midt på siden. Hvis der indsættes yderligere felter, vil de blive vist med forskydning; længere nede og til højre for det første felt.

 

Bemærk

Du må ikke redigere formularelementer eller køre FormTyper på en formular med aktive XFA-elementer.

 

Flytning af formularfelter