Import og eksport af formulardata

 

Det er muligt at gemme data, som indtastes i en formular, uden at gemme selve formularfelterne, så de kan bruges gentagne gange til udfyldelse af andre formularer. Dette kan være nyttigt, hvis du ønsker at udfylde formularer hurtigere ved automatisk at indsætte et datasæt, som gælder for et markant antal formularer. Processen omfatter eksport af data fra de udfyldte formularer til særlige filtyper og import af disse filer til udfyldelse af de tomme formularer.

 

Sådan eksporteres formulardata

  1. Åbn en udfyldt formular.

  2. Vælg Formularer > Eksporter data fra formular.

  3. Angiv navnet på fdf-/xfdf-filen i dialogboksen Eksporter formulardata som.

  4. Klik på Gem. Dataene gemmes på den ønskede placering og i den ønskede filtype.

Sådan importeres formulardata

  1. Åbn en formular, der ikke er udfyldt.

  2. Vælg Formularer > Importer data til formular.

  3. Åbn dialogboksen Vælg fil med formulardata, og find fdf-/xfdf-filen, som indeholder de data, du vil importere til den åbne formular.

  4. Klik på Åbn. Dataene sættes ind i de korrekte felter, så længe fdf-/xfdf-filen indeholder beskrivelser af formularelementer, og så længe dataene passer til den åbne formular.

Bemærk

FDF- og XFDF-filformaterne kan behandles i mange PDF-editorer. De gemmer ikke kun formulardata, men også oplysninger om antal og typer af elementer i formularen.

 

Import og eksport af formulardata