Justering af formularfelter

Sådan justeres formularfelter

  1. Vælg Formularer > [ønsket værktøj], eller vælg det formularværktøj, der blev brugt under oprettelsen, på værktøjslinjen Formular.

  2. Tryk på Skift, og vælg mindst to formularfelter, der skal justeres.

  3. Højreklik på det felt, der ikke må bevæge sig, og vælg derefter en kommando i menuen Juster. Du kan justere felterne iht. øverste, nederste, venstre eller højre kant i det valgte felt. Du kan justere felterne lodret eller vandret i forhold til det valgte felts tilsvarende akse.

Bemærk

Du må ikke redigere formularelementer eller køre FormTyper på en formular med aktive XFA-elementer.

 

Justering af formularfelter