Kontrolelementer til formularer

Følgende elementer kan være til stede i PDF-fomularer:

 

Afkrydsningsfelt

Et eller flere valg, der kan vælges eller fravælges.

Alternativknapper

En gruppe valgmuligheder, hvor du typisk kun kan vælge én. Når du tilføjer alternativknapper, skal alle knapperne i en gruppe have samme kontrolelementnavn.

Tekstfelt

Her kan der indtastes tekst som f.eks. navn, adresse, dato, klokkeslæt, tal, valuta og postnumre. En modtaget formular har muligvis et fast format, og alle svar skal overholde reglerne for det format. Når du opretter en formular, kan du vælge formater og indstillinger: Se Oprettelse og redigering af formularfelter.

Feltet Digital signatur

Her kan du føje en digital signatur til PDF-formularen for at bekræfte, at formularen ikke er blevet ændret, siden signaturen blev indsat.

Knap

Knappen er forbundet med en handling som f.eks. Placer øverst eller Send.

Liste

Her kan du vælge blandt en liste over forskellige svarmuligheder.

Kombinationsboks

Her kan du vælge blandt en liste over forskellige svarmuligheder eller indtaste dit svar.

Kombinationsboks

Dette er et særligt tekstfelt. Kombinationsboksens parametre kan angives under indstillinger for tekstfelter.

 

I denne tabel kan du se de tilgængelige formularelementer for de forskellige fremgangsmåder.

 

 

Ikon

Kontrolelement

Import af en aktiv PDF-formular

Aktivering af en PDF-formular med FormTyper

Manuel formularoprettelse

PDF Converter form checkbox Kontrolelementer til formularer

Afkrydsningsfelt

JA

JA

JA

PDF Converter form radiobutton Kontrolelementer til formularer

Alternativknap

JA

JA

JA

PDF Converter form textfield Kontrolelementer til formularer

Tekstfelt

JA

JA

JA

PDF Converter form signaturefield Kontrolelementer til formularer

Signaturfelt

JA

JA

PDF Converter form button Kontrolelementer til formularer

Knap

JA

JA

PDF Converter form listbox Kontrolelementer til formularer

Liste

JA

JA

PDF Converter form combobox Kontrolelementer til formularer

Kombinationsboks

JA

JA

PDF Converter form comb Kontrolelementer til formularer

Kombinationsboks

JA

JA

JA

 

Under Oprettelse og redigering af formularfelter kan du læse, hvordan du manuelt anbringer formularknapper på en side, vælger deres indstillinger samt forstørrer, formindsker, flytter og justerer knapper og i hvilken rækkefølge, der skiftes mellem dem med tabulatortasten.

 

Bemærk

Du må ikke redigere formularelementer eller køre FormTyper på en formular med aktive XFA-elementer.

 

Se også: Indstillinger for formularer og Ruden Kontrolelementer til formularer.

 

Hvis du vil se, hvordan kontrolelementer til formularer påvirkes, når et dokument udlignes, finder du yderligere oplysninger i Udligning af dokumenter. Du kan bruge Dokumentkontrol til at fjerne formularfelter og -handlinger.

 

Kontrolelementer til formularer