Ruden Kontrolelementer til formularer (Navigeringsruder)

Denne rude gør det let at navigere gennem formularfelter eller gennemse og ændre egenskaber for de enkelte formularfelter.
 

Sådan åbnes ruden

  • Vælg Kontrolelementer til formularer på rullelisten, der vises under PDF Converter navigation Ruden Kontrolelementer til formularer Navigeringsruder.

  • Gå til menuen Vis, vælg Navigeringsruder, og klik på Kontrolelementer til formularer.

Ruden viser alle formularens aktive felter side for side. Dobbeltklik på et element på listen for at få vist dets egenskaber (egenskaber, handlinger, m.m.). Gennemgå og/eller rediger egenskaberne.

Ruden gør det også muligt…

  • at starte FormTyper i en statisk formular.

  • at vælge OCR-sprog for en statisk formular, der skal aktiveres.

  • at slette alle formularens kontrolelementer i det aktuelle dokument. Vær forsigtig med denne funktion: En sletning af formularens kontrolelementer kan ikke fortrydes.

  • at angive visningsindstillinger for ruden.

Advarsel: Hvis du starter FormTyper for et dokument, der allerede indeholder aktive formularfelter, slettes de aktive formularfeltet.

Bemærk

Ruden Kontrolelementer til formularer åbnes automatisk, hvis du starter FormTyper for en statisk formular og ikke har markeret indstillingen “Vis ikke denne rude automatisk” under Indstillinger.

Tip

Du kan også starte FormTyper fra værktøjslinjen Formular ved at klikke på dets ikon (PDF Converter button formtyper Ruden Kontrolelementer til formularer).

 

Overførsel af data mellem formularer

Du kan eksportere data fra en formular og importere date til en formular fra en eksisterende datafil.

Formulardataoverførslen får filformatet .fdf eller .xfdf. Du opnår det bedste resultat ved at udføre eksporteringen og importeringen for formularer, der har lignende eller identisk layout. Yderligere oplysninger finder du under Import og eksport af formulardata.
 

Bemærk

Du må ikke redigere formularelementer eller køre FormTyper på en formular med aktive XFA-elementer.

 

Ruden Kontrolelementer til formularer