Billedforklaring

Klik på værktøjet PDF Converter button callout Billedforklaring Billedforklaringværktøjslinjen Kommentar for at indsætte kommentarer som billedforklaringer. En billedforklaring er en tekstboks med en pil.

 

PDF Converter eng callout example Billedforklaring

 

Klik på siden for at åbne en billedforklaring, og indtast teksten. Boksen kan gøres større efter behov, så der er plads til længere tekster. Mens du indtaster teksten, kan du markere den, højreklikke på boksen og vælge Egenskaber… i genvejsmenuen for at ændre tekstegenskaber via den værktøjslinje, der vises nedenfor.

Vælg værktøjet Hånd, når du har indsat alle de ønskede billedforklaringer.

Hvis du vil ændre tekstegenskaber for en oprettet billedforklaring, skal du markere billedforklaringen med værktøjet Håndværktøjslinjen Standard eller vælge værktøjet Billedforklaring på værktøjslinjen Kommentarer og dobbeltklikke på teksten for at aktivere indholdet. Foretag en tekstmarkering, højreklik på den, og vælg derefter Egenskaber for at få adgang til følgende værktøjslinje:
 

PDF Converter eng tb text box properties Billedforklaring

 

Klik på Indstil for at angive de aktuelle indstillinger eller angive standardværdier for tekstbokse og billedforklaringer ved at vælge Rediger > Indstillinger > Kommentar.

Hvis du vil flytte eller ændre størrelse for en billedforklaring, skal du bruge værktøjet PDF Converter selectobject Billedforklaring Marker objektværktøjslinjen Standard eller bruge værktøjet Hånd. Du kan flytte hele objektet, tekstboksen alene eller pilen.

Hvis du vil ændre billedforklaringens udseende, skal du højreklikke på billedforklaringen og vælge Egenskaber… for at angive følgende: Typografi, tykkelse og farve for boksens kant og pilen, fyldfarve og værdi for gennemsigtighed og pilens udseende. Der er også adgang til Forfatter og Emne og oplysninger om Historik. Undgå utilsigtet ændring ved at markere afkrydsningsfeltet Beskyttet.

 

 

Billedforklaring