Kommentareffekter

Nedenfor opsummeres kommentarernes udseende.
 

 • Kun værktøjer med markeringseffekter: Fremhævning, Understregning, Gennemstregning, Streg, Rektangel, Blyant, Oval, Polygonal streg, Sky.

 • Kun værktøjer med kommenteringseffekter: Note, Tekstboks.

 • Kun værktøjer med markerings- og kommenteringseffekter: Billedforklaring, Indsæt tekst ved markør, Erstat markeret tekst, Føj note til markeret tekst.

 • Værktøjer med specielle effekter: Vedhæft fil, Vedhæft lyd.
   

Kommenteringsværktøjerne beskrives nedenfor i deres visningsrækkefølge (venstre mod højre) på værktøjslinjen Kommentar. Eventuelle tekstvinduer har samme farvepolitik som de tilknyttede markeringseffekter. Højreklik på et tekstvindue, og vælg Egenskaber for at skifte farve.

 

 1. Opret en Note (uden fremhævning). Note-ikonet (PDF Converter note icon Kommentareffekter) indsættes, og der vises et Note-tekstvindue til indtastning af noten. Mens du skriver, vises der et spor, der forbinder vinduet med ikonet. Hvis du lukker vinduet og placerer markøren på ikonet, vises noteteksten i en boks.

PDF Converter note box Kommentareffekter

 1. Indsæt en Billedforklaring (speciel tekstboks) på et ledigt sted i dokumentet. Placer pilen på det ønskede objekt i PDF-filen, og indtast dine kommentarer. Efter indtastningen forbliver både billedforklaringen og teksten synlig. Værktøjet Tekstboks fungerer på samme måde – den eneste forskel er, at der ikke er nogen pil.

PDF Converter callout Kommentareffekter

 1. Brug værktøjerne Tekstmarkering i rullemenuen. Klik på pilen ved siden af knappen på værktøjslinjen for at åbne rullemenuen. Vælg Tekstmarkeringsværktøj øverst i menuen for at angive ændringer. Klik på menupunktet, og gør følgende:

  • Placer markøren det ønskede sted, og indtast tekst.

PDF Converter insert box Kommentareffekter

  • Marker tekst, og tryk på Delete.

  • Marker tekst, og indtast en erstatningstekst.

   Menuen indeholder også tre separate værktøjer, der kan bruges til at tilføje, slette og erstatte tekst.

PDF Converter replace author Kommentareffekter

  • Vælg Føj note til markeret tekst: Den markerede tekst fremhæves med et lille Note-ikon (PDF Converter add note to selection Kommentareffekter), der angiver, at der er tilknyttet en kommentar. Resten foregår som ved oprettelse af en note. Dog er navnet på tekstvinduet nu: “Kommentar til tekst”.

PDF Converter note box Kommentareffekter

  • Vælg Fremhæv markeret tekst: Den markerede tekst fremhæves, og der sker ikke mere.

  • Vælg Understreg markeret tekst: Den markerede tekst understreges, og der sker ikke mere.

 1. Brug markeringsværktøjerne Fremhævning, Gennemstregning eller Understregning. Disse værktøjer har samme effekt som beskrevet ovenfor – dog er rækkefølgen en anden: Klik først på knappen, og marker derefter den ønskede tekstblok med den særlige markør.

 1. Vedhæft filer: Klik på denne knap for at vælge den type fil, der skal vedhæftes, og klik derefter et sted på PDF-siden.

  • Vedhæft fil: Find den ønskede fil, og klik på Åbn. Der indsættes et ikon, der viser, at der er en vedhæftet fil. Placer markøren over ikonet for at få vist navnet på den vedhæftede fil. Dobbeltklik på ikonet for at åbne filen i dens program.

PDF Converter attach file icon Kommentareffekter

  • Vedhæft lydfil: Find den ønskede wav-fil, og klik på Åbn. Du kan eventuelt afspille den, før den vedhæftes. Klik derefter på OK. Tip: Klik på den røde knap Indspil for at oprette en “tom” wav-fil, og klik derefter på OK for at vedhæfte den.

PDF Converter attach sound icon Kommentareffekter

 1. Tegneværktøjer: Marker en placering eller et område med værktøjerne Streg, Rektangel, Blyant, Oval, Polygon, Polygonal streg, Sky. De fungerer næsten på samme måde.

PDF Converter draw Kommentareffekter

 

Højreklik på en markering for at ændre dens egenskaber eller for at besvare en foreslået ændring. Du kan åbne svar og arbejde med kommentarer i ruden Kommentarer.

Stempler kan betragtes som et specielt kommenterings- og markeringsværktøj med helt eller delvist fast indhold.

Husk, at kommentarer kun bruges
til at foreslå ændringer: Brug TouchUp-værktøjerne til at foretage begrænsede redigeringer direkte i PDF-dokumentet. Konverter filen til et redigerbart format for at foretage mere omfattende redigeringer.

 

Du kan vælge at gøre kommentarer til en del af en PDF-fil med kommandoen Udlign dokument inden distribution. Det betyder, at de markerede elementer omdannes fra kommentarer til dokumentobjekter og fjernes fra ruden Kommentarer.

 

Kommentareffekter