Kommentering og markering af dokumenter

Du kan bruge følgende indstillinger for kommentering:

Bogmærke: Gør det muligt at oprette noget, der svarer til en indholdsfortegnelse. Når du klikker på det, udfører bogmærket en tilknyttet handling. Denne handling kan f.eks. være at gå til en sidevisning.

Link: Gør det muligt at definere et “aktiveringsområde” på siden. Når en bruger klikker inden for aktiveringsområdet, udfører linket den tilknyttede handling. Denne handling kan f.eks. være at åbne et andet dokument.

Note: Gør det muligt at sætte en form for “mærkat” på den øverste del af dokumentsiden.

Tekstboks: Gør det muligt at indtaste tekst direkte på siden. Teksten indtastes med den valgte skrifttype, farve og gennemsigtighed. Billedforklaringer er særlige tekstbokse med pile, der peger på det sted, hvor en kommentar hører til.

Tegn: Gør det muligt at indsætte grafikelementer eller stempler direkte på siden med den valgte form, farve og andre egenskaber.

Marker: Gør det muligt at fremhæve tekst på siden ved hjælp af markering, overstregning eller understregning. Kan også angive foreslåede tilføjelser, sletninger eller ændringer i et dokument.

Vedhæftet fil: Gør det muligt at vedhæfte filer, lyd eller film i dokumentet.

Kommentarværktøjer som Note, Tekstboks, Tegn, Marker og Vedhæft fil deler mange af de samme egenskaber.

Du kan tillade eller forhindre kommentarer under sikkerhedsindstillinger.

Når du har modtaget en kommentar, skal du vælge Vælg status i genvejsmenuen for at ændre kommentarens kontrolstatus og/eller migrationsstatus. Yderligere oplysninger finder du i ruden Kommentarer.

Kommentarer gemmes i PDF-filen på et andet niveau end det almindelige PDF-indhold. Det er muligt at indsætte kommentarer i et delt dokument. Se også Udskriv med kommentarer.

 

Bemærk

Hvis du vil tilføje ny tekst, kan du også bruge værktøjet Skrivemaskine eller værktøjet Skrivemaskineboks. Se Tekstboks for at se forskellene mellem disse tre værktøjer. Med værktøjet TouchUp-tekst kan du foretage mindre ændringer i den eksisterende PDF-tekst. Kommentarer kan fjernes eller gøres til dokumentobjekter med kommandoen Udlign eller fjernes med Dokumentkontrol.

 

Kommentering og markering af dokumenter