Markeringsværktøjer

Ovenfor vises rullemenuen for Tekstmarkeringsværktøj. Du kan få adgang til den fra menuen Kommentar eller værktøjslinjen.

PDF Converter eng markup tools Markeringsværktøjer

 

 

Værktøjet PDF Converter button text markup Markeringsværktøjer Aktivt markeringsværktøj er et flerfunktionsværktøj, der gør det muligt at angive steder, hvor der skal slettes, indsættes eller erstattes tekst. Den samme funktion findes også fordelt over tre separate værktøjer: Indsæt tekst ved markør, Erstat markeret tekst og Gennemstreg tekst til sletning.

 

Tekstmarkeringsværktøj findes kun i menuen Aktivt markeringsværktøj. De øvrige værktøjer kan vælges i genvejsmenuen, når der er markeret tekst med værktøjet PDF Converter selecttext Markeringsværktøjer Marker tekst, der findes på værktøjslinjen Standard.
 

Sådan foreslås tekstændringer med PDF Converter button text markup Markeringsværktøjer Aktivt markeringsværktøj

 1. Klik på Tekstmarkeringsværktøj i menuen Aktivt markeringsværktøj på værktøjslinjen Kommentar.

 2. Slet tekst: Marker teksten, og tryk på Delete for at gennemstrege teksten.

 3. Tilføj tekst: Placer markøren på den ønskede placering, og skriv den nye tekst.

 4. Erstat tekst: Marker den tekst, der skal erstattes, og skriv erstatningsteksten.

Ændringerne vises som følger:

 

PDF Converter eng revision%20marking Markeringsværktøjer

 

Overskriften indeholder et enkelt ord, der skal slettes. Den første linje indeholder indsat tekst og erstatningstekst. Højreklik på en markering, og vælg Egenskaber for at ændre markeringsfarven og andre egenskaber. Størrelsen på en tekstboks kan ændres, og de kan lukkes. Hvis tekstboksen lukkes, vises den foreslåede nye tekst i et pop op-vindue, når markøren placeres over en ændring.

 

PDF Converter eng revision%20marking2 Markeringsværktøjer

 

Sådan indsættes tekst ved markøren med værktøjet Indsæt tekst ved markør

 1. Klik på det sted på PDF-siden, hvor den nye tekst skal sættes ind.

 2. Vælg Indsæt tekst ved markør i rullemenuen Aktivt markeringsværktøj, eller klik på Marker tekst, marker teksten, og vælg Indsæt tekst ved markør i genvejsmenuen. Pop op-vinduet Indsat tekst vises.

 3. Indtast den tekst, der skal sættes ind i vinduet Indsat tekst.

Sådan erstattes markeret tekst med værktøjet Erstat markeret tekst

 1. Marker den tekst, der skal erstattes.

 2. Vælg Erstat markeret tekst i rullemenuen Aktivt markeringsværktøj, eller klik på Marker tekst, marker teksten, og vælg Erstat markeret tekst i genvejsmenuen. Markøren ændres til PDF Converter cursor selecttext Markeringsværktøjer, og pop op-vinduet Erstatningstekst vises.

 3. Indtast den foreslåede erstatningstekst i vinduet Erstatningstekst.

Sådan føjes en note til markeret tekst

 • Marker den tekst, der skal tilføjes en note.
   

 • Vælg Føj note til markeret tekst i rullemenuen Aktivt markeringsværktøj, eller klik på Marker tekst, marker teksten, og vælg Føj note til markeret tekst i genvejsmenuen. Teksten fremhæves, og pop op-vinduet Kommentar til tekst vises.
   

 • Indtast teksten i vinduet Kommentar til tekst. Hvis vinduet Kommenter tekst ikke vises som standard, skal du dobbeltklikke på den markerede tekst for at åbne vinduet.

 

Sådan fremhæves, understreges eller gennemstreges markeret tekst

 1. Marker den tekst, der skal fremhæves.

 2. Vælg det ønskede markeringsværktøj i rullemenuen Aktivt markeringsværktøj, eller klik på Marker tekst, marker teksten, og vælg det ønskede markeringsværktøj.

Bemærk

Du kan opnå samme effekt ved at klikke på knappen til højre for værktøjet Aktivt markeringsværktøj og markere den ønskede tekst. Udseendet og navnet på denne knap svarer til det sidst brugte værktøj. Vælg den ønskede effekt i rullemenuen.

 

Yderligere oplysninger findes under Kommenteringseffekter, der også indeholder en oversigt over værktøjernes funktion.

 

Hvis du vil se, hvordan markeringer påvirkes, når et dokument udlignes, skal du se Udligning af dokumenter.

 

 

Markeringsværktøjer