Stavekontrol af kommentarer

Der udføres stavekontrol på tekster, der er indtastet som kommentarer i PDF-dokumenter. Kontrollen kan køres på eksisterende kommentarer i de PDF-filer, du modtager. Følgende teksttyper kan kontrolleres:

  • Noter og svar
  • Markeringshandlinger (Indsat tekst, Erstat markeret tekst, Føj note til markeret tekst)

  • Kommentarer i tekstbokse (Tekstbokse og Billedforklaringer)

  • Tekst, som indtastes i PDF-filen ved hjælp af værktøjet Skrivemaskine eller værktøjet Skrivemaskinefelt.

Stavekontrollen kan ikke bruges på det virkelige PDF-indhold, herunder tekst, som indtastes med værktøjet TouchUp-tekst, tekster i sidehoveder og sidefødder samt Bates-nummerindtastninger.

 

Ord, som ikke findes i den aktuelle ordbog, angives med en bølget understregning, mens du skriver, hvis du har aktiveret denne funktion under Rediger > Indstillinger > Stavekontrol. Under indstillinger kan du vælge en farve til understregningerne (denne er som standard rød) og, hvilke af de medfølgende ordbøger, der skal anvendes til alle stavekontroller.

 

Du kan også køre stavekontrol specifikt på alle kommentarer i et dokument og redigere ordbøgerne.

 

Sådan startes en stavekontrol

Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

  • Åbn hovedmenuen, vælg Rediger > Kontroller stavning > I kommentarer, eller
  • tryk på F7 på tastaturet.

Åbn dialogboksen Kontroller stavning, og vælg den af de medfølgende ordbøger, du vil bruge, og som du kan føje nye ord til, og klik på Start. Stavekontrol på tekstkommentarer, som indeholder svar, begynder med de ældste indtastninger og slutter med de nyeste.

 

Sådan rettes mistænkelige ord

Funktionen standser, hvis den ikke kan finde et ord i den valgte ordbog. I den øverste boks vises et tekstudsnit, hvor det mistænkelige ord er fremhævet, og i den nederste boks vises forslagene på en liste. Klik på det forslag, du ønsker at bruge, klik på Erstat eller Erstat alt eller på Ignorer eller Ignorer Alt for at acceptere ordet uden ændringer. Klik på Tilføj for at føje det mistænkelige ord til den valgte ordbog.

Klik på Done for at standse kontrollen. Ellers angiver programmet, når stavekontrollen er udført. Klik på Restart for at gentage funktionen eller Done for at afslutte.

 

Sådan redigeres en ordbog

Åbn hovedmenuen, vælg Rediger > Kontroller stavning > Rediger ordbog. Vælg en ordbog i dialogboksen Rediger Brugerordbog, vælg derefter at få vist en liste over tilføjede eller udeladte ord. Tilføjede ord supplerer ordlisten i den medfølgende ordbog, udeladte ord vil ikke længere være gyldige. De to lister er tomme, indtil du tilføjer ord. Indtast et enkelt ord, og klik på Tilføj for at føje det til listen. Vælg et ord, og klik på Slet for at slette det. Du ændrer et ord ved at vælge det, ændre det i redigeringsboksen Post og klikke på Rediger. Klik på Done for at afslutte.

 

 

 

Stavekontrol af kommentarer