Tegneværktøjer

Åbn rullelisten for tegneværktøjer på værktøjslinjen Kommentering (del af hovedværktøjslinjen) for at få adgang til tegneværktøjerne. Vælg blandt følgende værktøjer:

 

PDF Converter line Tegneværktøjer

Streg

Vælg dette værktøj. Klik på, og hold venstre museknap nede for at tegne en streg. Slip knappen for at afslutte handlingen.
Hvis du vil tilpasse eller rotere en streg, skal du vælge værktøjet PDF Converter hand Tegneværktøjer Hånd. Klik på stregen, og hold musen over stregenden for at få vist denne markør PDF Converter cursor move Tegneværktøjer og starte konverteringen.

PDF Converter rectangle Tegneværktøjer

Rektangel

Vælg dette værktøj. Klik på, og hold venstre museknap nede for at starte med at tegne et rektangel. Tegn fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne, og slip museknappen.
Hvis du vil skalere et rektangel, skal du holde musen over nederste højre hjørne for at få vist denne markør PDF Converter cursor scale Tegneværktøjer og starte konverteringen.

PDF Converter pencil large Tegneværktøjer

Blyant

Vælg dette værktøj. Klik på det for at tegne frihåndsstreger i PDF-dokumentet. Brug viskelæderet til at fjerne frihåndsstreger.

PDF Converter oval Tegneværktøjer

Oval

Vælg dette værktøj. Klik på, og træk med venstre museknap for at tegne en oval. Marker den med værktøjet Hånd for at tilpasse den.

PDF Converter polygon Tegneværktøjer

Polygon

Vælg dette værktøj. Klik på det for at tegne en streg, klik igen for at tegne flere forbundne streger. Hvis du vil forbinde polygonens første og sidste sider, skal du dobbeltklikke eller højreklikke, og vælge Udfør. Se desuden Hammer nedenfor.

PDF Converter polygon line Tegneværktøjer

Polygonal streg

Vælg dette værktøj. Klik på det for at starte med at tegne en polygonal streg. Klik igen for at vælge vinkler. Afslut ved at dobbeltklikke med værktøjet, eller højreklik og vælg Udfør. En polygonal streg er ikke en lukket form – det er flere forbundne lige streger. Under Hammer nedenfor kan du desuden læse om, hvordan du tilføjer og sletter vinkler.

PDF Converter cloud Tegneværktøjer

Sky

Vælg dette værktøj. Klik gentagne gange for at tegne en polygon. Dobbeltklik for at afslutte. Du får vist skyen i polygonens form.

PDF Converter eraser Tegneværktøjer

Viskelæder

Vælg dette værktøj. Klik på, og hold venstre museknap nede for at slette nogle eller alle frihåndsstreger, der blev tegnet med værktøjet PDF Converter pencil Tegneværktøjer Blyant.

PDF Converter hammer Tegneværktøjer

Hammer

Dette værktøj kan udelukkende bruges til polygoner eller polygonale streger. Klik på en vinkel med hammeren for at fjerne den og for at reducere de to tilstødende sider til én. Den resulterende polygon skal have mindst 3 sider. Klik med hammeren på et sted på polygonens side, og træk dette punkt til et nyt sted for lave en side om til to.

 

 

Egenskaber

Vælg værktøjet Hånd, og højreklik på et vilkårligt sted i et tegnet objekt for at få vist den tilhørende genvejsmenu. Vælg Egenskaber for at redigere objektvisningen, få vist redigeringshistorikken eller ændre forfatter og emne. Vælg Vælg status for at ændre Kontrolstatus for et tegnet objekt. Vælg Migration for at vurdere kontrolstatussen. (Yderligere oplysninger findes under Ruden Kommentarer.) Vælg Svar for at føje en note til objektet, eller Angiv udseendet som standard for at anvende det aktuelle objekts egenskaber på alle nye tegnede objekter af samme type.

 

Bemærk

Du kan tilføje streger og polygoner, der viser skærmmål eller skalerede mål.

Tegningsobjekter kan ændres fra kommentarer til dokumentobjekter ved at udligne dokumentet.

Tegneværktøjer