Tekstboksegenskaber

Klik på værktøjet Tekstboksværktøjslinjen Kommentar for at indsætte synlige kommentarer. Træk et vindue, og indtast tekst. Tekstboksen udvider sig og tilpasses længere tekster. Mens du indtaster teksten, kan du markere den, højreklikke på boksen og vælge Egenskaber… i genvejsmenuen for at ændre tekstegenskaber via den værktøjslinje, der vises nedenfor.

Brug værktøjet PDF Converter hand Tekstboks Hånd eller værktøjet Tekstboks til at markere en eksisterende tekstboks, og dobbeltklik på den for at ændre teksten. Hvis du vil ændre tekstegenskaber, skal du markere en del af eller hele teksten, højreklikke på den og vælge Egenskaber. Følgende værkstøjslinje vises:
 

PDF Converter eng tb text box properties Tekstboks

 

Klik på Indstil for at angive de aktuelle indstillinger som standard eller angive standardværdier for tekstbokse ved at vælge Rediger > Indstillinger > Kommentar.  

Hvis du vil flytte eller ændre størrelse for en tekstboks, skal du bruge værktøjet PDF Converter selectobject Tekstboks Marker objektværktøjslinjen Standard eller bruge værktøjet Hånd. Hvis du vil ændre boksens udseende, skal du højreklikke på tekstboksen og vælge Egenskaber for at vælge rammetypografi, tykkelse og farve, vælge fyldfarve og angive værdi for gennemsigtighed. Du kan også få adgang til tekstboksens egenskaber for Forfatter, Emne og Historik. Undgå utilsigtet ændring ved at markere afkrydsningsfeltet Beskyttet.

Klik på værktøjet PDF Converter button callout Tekstboks Billedforklaringværktøjslinjen Kommentar i stedet for at bruge værktøjet Tekstboks for at tilføje en pil, der peger fra tekstboksen til et sted på siden.

Tekst, der tilføjes som en tekstboks eller en billedforklaring forbliver kommentarer. Se nedenfor, hvordan du arbejder videre med dem.

 

Håndtering af tekstbokse, skrivemaskinebokse og skrivemaskinetekster

 

Dette afsnit indeholder praktisk vejledning i værktøjet Tekstboks, værktøjet Skrivemaskine og værktøjet Skrivemaskineboks, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Stavekontrol er tilgængelig i alle tre elementtyper.

 

Sådan placeres et element

Vælg værktøjet Tekstboks (værktøjslinjen Kommentarer) eller værktøjet Skrivemaskineboks (værktøjslinjen Avanceret), klik på siden, træk boksen til den ønskede størrelse. En markør angiver, at du kan skrive tekst i boksen. Boksenes størrelse tilpasses i højden for at give plads til mere tekst. Hvis du vil placere skrivemaskinetekst, skal du vælge knappen for dette (værktøjslinjen Avanceret), klikke på den ønskede placering og skrive den ønskede tekst.

Tip

Alle disse værktøjer forbliver aktive, når du har placeret et element, og ved ethvert nyt klik vil der derfor sandsynligvis blive oprettet et nyt element. Når du ikke vil oprette flere nye elementer af samme type, skal du klikke på værktøjet Hånd. Hvis du f.eks. er færdig med at placere skrivemaskinebokse, og værktøjet fortsat er aktivt, og du beslutte at vende tilbage og markere en eksisterende boks for at redigere den, skal du derfor klikke meget præcist på denne boks’ ramme, sådan at markørens midtpunkt er placeret på rammen. Klikker du et andet sted, oprettes der en ny skrivemaskineboks.

 

Liste i ruden Kommentarer

Tekstbokse og billedforklaringer er kommentarer, og de vises derfor i ruden Kommentarer, de accepterer svar og konversationer, de her en kontrolstatus, og de kan migreres. Skrivemaskineelementer vises ikke i ruden Kommentarer.

 

Sådan markeres et eksisterende element

Tekstboks: Brug værktøjet Hånd eller værktøjet Tekstboks (dette giver mulighed for tekstændringer) eller værktøjet Marker objekt (dette giver mulighed for at ændre tekstboksegenskaber).

Skrivemaskineboks: Brug et af skrivemaskineværktøjerne, og klik inden for boksens ramme. Du kan også markere skrivemaskineelementer med Touchup-værktøjerne for at ændre eller flytte dem.

Skrivemaskinetekst: Brug værktøjet Skrivemaskine eller værktøjet Touchup-tekst, og klik på teksten for at oprette en redigeringsboks, på samme måde som værktøjet Touchup-tekst fungerer på rigtig PDF-tekst.

 

Ændring af en markeret teksts format

Tekstmarkeringer kan ændre i alle tre tilfælde. Marker elementet som beskrevet, dobbeltklik for at få vist en tekstmarkør, marker noget tekst, højreklik, og vælg Egenskaber. Hvis du vil ændre al tekst i elementet, skal du markere al teksten. Det har ingen virkning på teksten at ændre egenskaber, når markøren er placeret, hvis du ikke har markeret tekst. I tekstbokse, hvor du ikke har markeret noget, kan du ikke angive ændrede værdier som standardværdier. I skrivemaskinetekst og -bokse kan ændringer angives som standard, selv om du ikke har markeret tekst, og de anvendes på efterfølgende skrivemaskineelementer.

 

Indstillinger og standarder

Formateringsændringer, du angiver som standardværdier under Rediger > Indstillinger > Kommentarer, får kun betydning for nye tekstbokse, du opretter. De har ingen virkning på tekster i eksisterende tekstbokse, og de anvendes ikke på skrivemaskinetekster. Du kan også ændre standardindstillingerne ved at klikke på Indstil i dialogboksen Egenskaber for tekstboks og derefter klikke på OK for at bekræfte. Du kan indstille standardindstillingerne for skrivemaskineværktøjerne på samme måde. Der gemmes et sæt standardindstillinger for både Skrivemaskinetekst og Skrivemaskineboks, og disse standarder gælder ikke tekstbokse.

 

Udligning og dokumentkontrol

Med kommandoen Udlign dokument kan du ændre tekstbokse fra at være kommentarer til at være dokumentobjekter (så de bliver ligesom skrivemaskinetekst). Du kan fjerne dem med Dokumentkontrol. Skrivemaskinetekster påvirkes ikke af udligning eller dokumentkontrol.

 

 

 

Tekstboks