Integration af indeks

Du kan integrere et søgeindeks i et åbent PDF-dokument. Et integreret indeks øger filstørrelsen, men gør søgninger i meget lange dokumenter betydeligt hurtigere. Når indekset er integreret, forbliver det en del af filen, medmindre det fjernes. På denne måde er det let at udføre en søgning, uanset hvor du er.

 

Sådan integreres, opdateres eller fjernes et indeks fra dokumentet

  1.   Åbn en fil, og vælg Dokument > Indeksering > Integreret indeks…

    Dialogboksen Integreret indeks vises. Dialogboksen gør det muligt at oprette, opdatere og fjerne et integreret indeks.
     

  2. Klik på en af følgende knapper i dialogboksen Integreret indeks:

Opret gør det muligt at oprette et indeks for en aktuel åben PDF-fil, hvis der ikke i forvejen findes et indeks i filen.

Opdater gør det muligt at opdatere et integreret indeks, efter at der er foretaget ændringer i PDF-filen.

Fjern gør det muligt at fjerne et integreret indeks fra en aktuel åben PDF-fil.

Stop gør det muligt at annullere oprettelsen.

 

Du kan generere søgeindekser for en stor gruppe PDF-filer i en enkelt handling – disse indekser er dog ikke integrerede.

 

 

Integration af indeks