Oprettelse af indeks med fuldtekst

Du kan oprette et søgeindeks efter nogle forberedende indledninger.
 

Sådan oprettes et indeks med fuldtekst

 1. Vælg Dokument > Indeksering > Opret indekser med fuldtekst…, og klik derefter på Ny i dialogboksen Katalog.

 2. Indtast et beskrivende indeksfilnavn i feltet Titel.

 3. Indtast generelle ord, der beskriver dokumentet i feltet Beskrivelse.

 4. Indtast ord, som skal ignoreres under søgningerne i feltet Stopord.

 5. Tilføj brugerdefinerede betingelser for indekset i Brugerdefineret felt.

 6. Klik på Tilføj ved siden af Medtag mappe for at vælge en mappe, hvis PDF-filer skal medtages i indekset. Gentag trinnet, hvis du vil tilføje flere mapper. Hvis du har planer om at flytte PDF-filerne samt indeks til en server eller et websted, er det en fordel at gruppere dem i én mappe.

 7. Klik på Tilføj ved siden af Udelad mappe for at vælge en undermappe i en mappe, der er med i listen Medtag mappe. Gentag efter behov. De valgte undermapper vil ikke blive medtaget i indekseringen.

 8. Klik på Opret, og angiv placeringen af indeksfilen. Klik på Gem.

Udeladelse af bestemte ord

Almindelige ord som f.eks. en, et, i, af og til kan udelades fra indekserne. Stopord kan indeholde op til 128 tegn, og der er forskel på små og store bogstaver. Ved at udelade sådanne ord kan et indeks reduceres med 10 % til 15 %, hvilket forbedrer søgningen. Det er dog ikke muligt at søge ved hjælp af sætninger, der indeholder stopord. Hvis du altså sender en Vigtigt-fil til kolleger sammen med et indeks, bør den indeholde en oversigt over udeladte stopord.
 

Sådan udelades ord fra indeksering

 • Vælg Dokument > Indeksering > Opret indekser med fuldtekst.

 • Indtast det ord, der skal udelades i redigeringsboksen Stopord, og klik på Tilføj. Gentag efter behov for at udelade flere ord.

 • Hvis du vil fjerne et ord fra stopordlisten (dvs. medtage det i indekseringen), skal du markere ordet, og klikke på Slet.

Oprettelse af indeks med fuldtekst