Om søgning

Brug dialogboksen Find til simple søgninger, der udelukkende skal udføres i det aktuelle PDF-dokument. Brug dialogboksen Søg til at udføre mere komplicerede søgninger. Her kan du søge i flere filer, indsnævre søgningen ved at tilføje flere kriterier og bruge avancerede søgeteknikker.

 

Begynd en søgning i menuen Rediger. PDF Converter Professional kan udføre fuldtekstsøgninger i PDF-filer:

  • søge efter et enkelt ord eller en sætning

  • søge efter flere ord eller sætninger

  • søge efter foruddefinerede mønstre

  • søge efter brugerdefinerede tekstmønstre (vilkårlige masker)

Se: Dialogboksen Søg og Søgning efter mønstre og masker.

 

Du kan også bestemme søgningens omfang:

  • Du kan søge i et aktuelt dokument.

  • Du kan søge i dokumenter i en PDF-pakke eller en PDF-portefølje.

  • Du kan søge i hele PDF-pakken.

  • Du kan søge i en en bestemt mappe (kaldes også mappesøgning).

  • Du kan søge i de aktuelt valgte indekser.

  • Du kan søge i et andet indeks.

Med en mappesøgning kan du søge i en hel mappe (med eller uden undermapper), og du kan begrænse søgningen iht. værdier i standardfelterne (forfatter, titel, emne, nøgleord osv.) i PDF-egenskaber. Se Valg af søgeindstillinger. En indekssøgning er hurtigere, fordi den benytter sig af et allerede oprettet indeks. Denne søgning giver også større fleksibilitet, da den gør det muligt, at udvide søgningen ved at definere et sæt søgemapper og undermapper samt at indsnævre søgningen ved ikke kun at benytte sig af standard PDF-egenskabsfelter, men også af brugerdefinerede felter med værdier, som du angiver.

Vælg en af de ovennævnte søgemetoder, og angiv søgekriterier, f.eks. Forskel på store og små bogstaver, Find kun hele ord. Du kan også angive, om der skal søges i kommentarer og bogmærker.

 

Logiske elementer

Hvis du vil søge i flere dokumenter, kan du afgrænse søgningen med følgende logiske elementer:

Og: “&”

Eller: “|”.

Ikke: “~”.

Parenteser: “(“, “)”.

 

Brug parenteser til at angive, i hvilken rækkefølge de booleske elementer skal udføres. Yderligere oplysninger samt skemaer, der viser effekten af disse elementer finder du under Søgning med booleske elementer.

 

Søgning efter overstregninger eller markeret tekst

Søgningen kan kombineres med andre programfunktioner som følgende:

 

Søg og udfør permanent overstregning: De fundne elementer markeres til permanent overstregning som beskrevet i Søgning og udførelse af permanent overstregning på tekst. Vælg dette i menuen Dokument.

Søgning og markering: Fundne elementer fremhæves, gennemstreges eller understreges, alt efter hvad du vælger. Vælg dette på rullelisten til Tekstmarkeringsværktøj på værktøjslinjen Kommentarer.

Scanning og markering: Fundne elementer fremhæves, gennemstreges, understreges eller markeres til permanent overstregning, alt efter hvad du vælger. I dette tilfælde er det ikke muligt at søge efter flere strenge. Vælg dette i menuen Scan, se Oprettelse af PDF-filer fra en Scanner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om søgning