Valg af søgeindstillinger

Dette emne gælder kun for søgning efter enkeltord eller flere ord, ikke søgning ved hjælp af mønstre eller masker.

 

Du kan afgrænse søgningen med grundlæggende og / eller avancerede indstillinger.
 

Grundlæggende søgeindstillinger
 

Find kun hele ord: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis søgestrengen skal stå som selvstændige ord. Du skal markere afkrydsningsfeltet, hvis du f.eks. søger efter ordet “funktion”, men ønsker at frafiltrere ord som “funktionere”, “adfærdsfunktion” eller “funktionsdygtig” (dvs. alle ord, der indeholder bogstavkombinationen “funktion” og noget andet).

PDF Converter eng search diagram1 Valg af søgeindstillinger

Forskel på store og små bogstaver: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der skal skelnes mellem store og små bogstaver. Bemærk: Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt og undlader at markere Find kun hele ord, udføres en søgning, der skelner mellem store og små bogstaver. Hvis du f.eks. indtaster ordet “Mån” i Søgestreng, får du vist alle forekomster af ordet “Måned”, men ikke ordet “månedsløn”.

PDF Converter eng search diagram2 Valg af søgeindstillinger

Lad os antage, at du har en PDF-fil med kun én forekomst af ordet “Tropisk” med stort forbogstav og resten med små bogstaver. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Find kun hele ord og undlader at markere Forskel på store og små bogstaver, viser en søgestreng på ordet “Tropisk”, “tropisk” eller en anden version af samme ord, hvor der ikke skal skelnes mellem store og små bogstaver, forekomster som “TROPISK” eller “tRopisk”. Bemærk, at du ikke får vist ordvariationer (f.eks. “Trop”), heller ikke selvom forbogstavet er stort og resten er skrevet med lille.

PDF Converter eng search diagram3 Valg af søgeindstillinger

Hvis du markerer begge afkrydsningsfelter, får du kun vist forekomster af søgestrengen “Tropisk”. Brug denne indstilling, hvis du kun vil have vist forekomster af et bestemt ord (og ikke ønsker forekomster af andre ordvariationer), og når du er sikker på, at der ikke er stavefejl i teksten.

Inkluder kommentarer: Marker dette afkrydsningsfelt for både at søge i kommentarer og i PDF-filens tekstindhold.

Inkluder bogmærker: Marker dette afkrydsningsfelt for både at søge i bogmærker og i PDF-filens tekstindhold.

 

Avancerede søgeindstillinger

 

Du kan indsnævre søgningen ved at bruge dokumentegenskaber (forfatter, titel, emne, nøgleord osv.).

Klik på >> Avanceret, og definer egenskabernes værdier på listen Yderligere kriterier i den nederste del af dialogboksen Søg.

Ved at indsnævre søgningen foretager programmet udelukkende en fuldtekstsøgning efter en bestemt streng i de dokumenter, der indeholder egenskaber, hvis værdier er defineret i dialogboksen Kriterier.

 

Tilføj kriterier: Marker dette afkrydsningsfelt for at opstille særlige kriterier for søgningen:

Afkrydsningsfeltet Nøgle: Vælg mellem Forfatter, Titel, Emne, Nøgleord, Program, Genereret af, Oprettelsesdato eller Ændringsdato.

Afkrydsningsfeltet Handling: Følgende filtre er tilgængelige for datorelaterede kriterier: Står før, Lig med, Ikke lig med og Står efter. For alle andre kriterier kan du vælge mellem Inkluder og Udelad.

Tekstboksen Værdi: Indtast eller vælg en værdi.

Bemærk

For de fleste nøgletyper (ikke datoer) gælder, at du kan angive flere værdier, der skal inkluderes eller udelades.

Valg af søgeindstillinger