Tastaturguide efter handling

Listen gælder for PDF Converter Professional 7 og er sorteret alfabetisk efter handling. Hjælpesystemet indeholder en liste, der er arrangeret efter tastekombination.

 

Åbn dialogboksen Beskær sider (menuen Dokument)

Shift + Ctrl + C

Åbn dialogboksen Brugerdefineret sideformat (menuen Filer)

Ctrl + N

Åbn dialogboksen Find (menuen Rediger)

Ctrl + F

Åbn dialogboksen Indstillinger (menuen Rediger)

Ctrl + K

Åbn dialogboksen Nye sider (menuen Dokument)

Shift + Ctrl + N

Åbn dialogboksen Roter sider

Shift + Ctrl + R

Åbn dialogboksen Slet sider (menuen Dokument)

Shift + Ctrl + D

Åbn dialogboksen til at erstatte sider (menuen Dokument)

Shift + Ctrl + P

Åbn dialogboksen til at indsætte sider (menuen Dokument)

Shift + Ctrl + I

Åbn dialogboksen Udskriv (menuen Filer)

Ctrl + P

Åbn dialogboksen Udtræk sider (menuen Dokument)

Shift + Ctrl + E

Åbn dialogboksen Zoom til (undermenuen Vis)

Ctrl + M

Åbn en liste over navigerings- Organizer-ruder

Ctrl + Tab

Åbn introduktionsemnet i hjælpesystemet

F1

Åbn JavaScript-konsollen (menuen Dokument)

Ctrl + J

Åbn søgefunktionen (menuen Rediger)

Shift + Ctrl + F

Annuller fortryd (menuen Rediger)

Ctrl + Y

Dialogboksen Åbn fil (menuen Filer)

Ctrl + O

Dialogboksen Åbn fra Sharepoint (menuen Filer)

Ctrl + 5

Dialogboksen Dokumentegenskaber (menuen Dokument)

Ctrl + D

Fastgør til gitter (menuen Vis)

Shift + Ctrl + U

Fjern alle markeringer (menuen Rediger)

Shift + Ctrl + A

Fokus på menuen Filer – pile til de andre menuer

F10

Fortryd handling (menuen Rediger)

Ctrl + Z

Gå en halv side ned

PgDn

Gå en halv side op

PgUp

Gå til forrige side

Ctrl + PgUp

Gå til forrige visning

Alt + pil til venstre

Gå til første side

Ctrl + Home

Gå til næste side

Ctrl + PgDn

Gå til næste visning

Alt + pil til højre

Gå til sidste side

Ctrl + End

Gem dokument (menuen Filer)

Ctrl + S

Gem som (menuen Filer)

Shift + Ctrl + S

Gem til SharePoint (menuen Filer)

Shift + Ctrl + 5

Indsæt det markerede (menuen Rediger)

Ctrl + V

Jaws: Annuller oplæsning

Escape

Jaws: Læs det forrige elementindhold i kodetræ

Pil op

Jaws: Læs det forrige ord

Pil til venstre

Jaws: Læs det næste elementindhold i kodetræ

Pil ned

Jaws: Læs det næste ord

Højre pil

Jaws: Læs første elementindhold i dokumentet

Home

Jaws: Læs første elementindhold på den forrige side

PgUp

Jaws: Læs første elementindhold på den næste side

PgDn

Jaws: Læs indholdet i den forrige kode

Ctrl + pil op

Jaws: Læs indholdet i den næste kode

Ctrl + pil ned

Jaws: Læs sidste elementindhold i dokumentet

End

Klip det markerede (menuen Rediger)

Ctrl + X

Kontroller stavning i kommentarer (menuen Rediger)

F7

Kopiér det markerede (menuen Rediger)

Ctrl + C

Kør PDF Converter for at låse en fil op (menuen Værktøjer)

Ctrl + T

Luk alle vinduer (menuen Vindue)

Shift + Ctrl + W

Luk det aktuelle dokument, men ikke programmet

Ctrl + F4

Luk det aktuelle dokument, og luk programmet med sidste dokument

Alt + F4

Luk dokument (menuen Filer)

Ctrl + W

Luk programmet (menuen Filer)

Ctrl + Q

Marker alt (menuen Rediger)

Ctrl + A

Nulstil værktøjslinjer (undermenuen Vis)

Ctrl + F8

Opdel flere vinduer lodret (menuen Vindue)

Shift + Ctrl + L

Opdel flere vinduer vandret (menuen Vindue)

Shift + Ctrl + K

Opret et nyt bogmærke

Ctrl + B

Overlap vinduer (menuen Vindue)

Shift + Ctrl + J

RealSpeak: Afbryd/genoptag oplæsningen

Shift + Ctrl + V

RealSpeak: Gem som lydfil (menuen Værktøjer)

Shift + Ctrl + B

RealSpeak: Læs den aktuelle side (menuen Værktøjer)

Shift + Ctrl + G

RealSpeak: Læs til slutningen af dokumentet (menuen Værktøjer)

Shift + Ctrl + O

RealSpeak: Stop (menuen Værktøjer)

Shift + Ctrl + T

Skift mellem åbne dokumenter

Alt +
F6

Slå fuld skærm til/fra (menuen Vis)

Ctrl + L

Tilpas det synlige indhold til vinduets størrelse (undermenuen Vis)

Ctrl + 3

Tilpas siden til vinduets bredde (undermenuen Vis)

Ctrl + 2

Tilpas siden til vinduets højde (undermenuen Vis)

Ctrl + 4

Tilpas siden til vinduets størrelse (undermenuen Vis)

Ctrl + 0

Vis siden i den faktiske størrelse (undermenuen Vis)

Ctrl + 1

Vis/skjul gitre (menuen Vis)

Ctrl + U

Vis/skjul linealer (menuen Vis)

Ctrl + R

Vis/skjul menulinje (menuen Vis)

F9

Vis/skjul værktøjslinjer (menuen Vis)

F8

Zoom ind (undermenuen Vis)

Ctrl + +

Zoom ud (undermenuen Vis)

Ctrl + –

 

Tastaturguide efter handling