Tastaturguide efter tastekombination

Listen gælder for PDF Converter Professional 7 og er sorteret efter tastekombination. Hjælpesystemet indeholder en liste, der er arrangeret efter handling.

 

 

Funktionstaster

F1

Åbn introduktionsemnet i hjælpesystemet

F7

Kontroller stavning i kommentarer (menuen Rediger)

F8

Vis/skjul værktøjslinjer – behold menulinjen og navigeringsruden (menuen Vis)

F9

Vis/skjul menulinjen og udvid/gendan ruden Dokument (menuen Vis)

F10

Flyt fokus til menuen Filer (brug piletasterne til at skifte mellem menuer)

   
 

Ctrl-taster

Ctrl + A

Marker alt (menuen Rediger)

Ctrl + B

Opret nyt bogmærke – åbner bogmærkeruden om nødvendigt

Ctrl + C

Kopiér det markerede (menuen Rediger)

Ctrl + D

Vis dialogboksen Dokumentegenskaber (menuen Dokument)

Ctrl + F

Åbn dialogboksen Find (menuen Rediger)

Ctrl + J

Åbn JavaScript-konsollen (menuen Dokument)

Ctrl + K

Åbn dialogboksen Indstillinger (menuen Rediger)

Ctrl + L

Slå fuld skærm til/fra (menuen Vis)

Ctrl + M

Åbn dialogboksen Zoom til (undermenuen Vis)

Ctrl + N

Åbn dialogboksen Brugerdefineret sideformat (menuen Filer)

Ctrl + O

Vis dialogboksen Åbn fil (menuen Filer)

Ctrl + P

Vis dialogboksen Udskriv (menuen Filer)

Ctrl + Q

Luk programmet (menuen Filer)

Ctrl + R

Vis/skjul linealer (menuen Vis)

Ctrl + S

Gem dokument (menuen Filer)

Ctrl + T

Kør PDF Converter for at låse en fil op (menuen Værktøjer)

Ctrl + U

Vis/skjul gitre (menuen Vis)

Ctrl + V

Indsæt det markerede (menuen Rediger)

Ctrl + W

Luk dokument (menuen Filer)

Ctrl + X

Klip det markerede (menuen Rediger)

Ctrl + Y

Annuller fortryd (menuen Rediger)

Ctrl + Z

Fortryd handling (menuen Rediger)

Ctrl + 0

Tilpas siden til vinduets størrelse (undermenuen Vis)

Ctrl + 1

Vis siden i den faktiske størrelse (undermenuen Vis)

Ctrl + 2

Tilpas siden til vinduets bredde (undermenuen Vis)

Ctrl + 3

Tilpas det synlige indhold til vinduets størrelse (undermenuen Vis)

Ctrl + 4

Tilpas siden til vinduets højde (undermenuen Vis)

Ctrl + 5

Vis dialogboksen Åbn fra Sharepoint (menuen Filer)

Ctrl + F4

Luk det aktuelle dokument

Ctrl + F8

Nulstil værktøjslinjer (undermenuen Vis)

Ctrl + +

Zoom ind (undermenuen Vis)

Ctrl + –

Zoom ud (undermenuen Vis)

Ctrl + Home

Gå til første side

Ctrl + End

Gå til sidste side

Ctrl + PgDn

Gå til næste side

Ctrl + PgUp

Gå til forrige side

Ctrl + Tab

Åbn en liste over navigerings- Organizer-ruder

   
 

Shift-tasterne

Shift + Ctrl + A

Fjern alle markeringer (menuen Rediger)

Shift + Ctrl + B

RealSpeak: Gem som lydfil (menuen Værktøjer)

Shift + Ctrl + C

Åbn dialogboksen Beskær sider (menuen Dokument)

Shift + Ctrl + D

Åbn dialogboksen Slet sider (menuen Dokument)

Shift + Ctrl + E

Åbn dialogboksen Udtræk sider (menuen Dokument)

Shift + Ctrl + F

Åbn søgefunktionen (menuen Rediger)

Shift + Ctrl + G

RealSpeak: Læs den aktuelle side (menuen Værktøjer)

Shift + Ctrl + I

Åbn dialogboksen Åbn for at indsætte sider (menuen Dokument)

Shift + Ctrl + J

Overlap vinduer (menuen Vindue)

Shift + Ctrl + K

Opdel flere vinduer vandret (menuen Vindue)

Shift + Ctrl + L

Opdel flere vinduer lodret (menuen Vindue)

Shift + Ctrl + N

Åbn dialogboksen Nye sider (menuen Dokument)

Shift + Ctrl + O

RealSpeak: Læs til slutningen af dokumentet (menuen Værktøjer)

Shift + Ctrl + P

Åbn dialogboksen Åbn for at erstatte sider (menuen Dokument)

Shift + Ctrl + R

Åbn dialogboksen Roter sider for at rotere sider, ikke bare visningen

Shift + Ctrl + S

Gem som (menuen Filer)

Shift + Ctrl + T

RealSpeak: Stop (menuen Værktøjer)

Shift + Ctrl + U

Slå Fastgør til gitter til/fra (menuen Vis)

Shift + Ctrl + V

RealSpeak: Afbryd/genoptag (menuen Værktøjer)

Shift + Ctrl + W

Luk alle vinduer (menuen Vindue)

Shift + Ctrl + 5

Gem til SharePoint (menuen Filer)

   
 

Bevægelse i og mellem dokumenter

PgDn

Gå en halv side ned

PgUp

Gå en halv side op

Ctrl + Home

Gå til første side

Ctrl + End

Gå til sidste side

Ctrl + PgDn

Gå til næste side

Ctrl + PgUp

Gå til forrige side

Alt + pil til venstre

Gå til forrige visning

Alt + pil til højre

Gå til næste visning

Alt + F4

Luk det aktuelle dokument, og luk programmet sammen med sidste dokument

Alt + F6

Skift mellem åbne dokumenter

Ctrl + F4

Luk det aktuelle dokument, men ikke programmet

 

Du kan se tastekombinationerne til at styre Jaws under Tastaturguide efter handling.

 

Du kan bruge andre kombinationer med Alt til at åbne alle menupunkter. De står ikke på listen, men de tegn, der indgår, er understreget på skærmen, og læses op af skærmlæsere.

Tastaturguide efter tastekombination