Brug af zoom

Du kan forstørre eller formindske en side til enhver størrelse inden for zoomniveauernes tilladte minimum- og maksimumgrænse. Når du zoomer ind, så siden bliver større end vinduet, kan du flytte rundt på siden med værktøjet Hånd.
 

Brug af zoomfunktioner

Klik på knapperne Zoom ved siden af boksen med forstørrelsesniveauer (PDF Converter controls zooming Brug af zoom) på visningslinjen for at forstørre eller formindske den aktuelle dokumentvisning. Du kan også vælge en forudindstillet zoomværdi eller selv indtaste den ønskede værdi.
 

Brug af Zoom ind/Zoom ud  PDF Converter zoomin Brug af zoom PDF Converter zoomout Brug af zoom

Klik på knappen Zoom ind (på hovedværktøjslinjen) for at forstørre, eller knappen Zoom ud for at formindske visningen. Du kan også vælge Zoom ind eller Zoom ud under Zoom i menuen Vis.

Vælg et af Zoom-værktøjerne, og tryk samtidigt på Ctrl-tasten for at skifte mellem Zoom ind og Zoom ud.
 

Brug af dynamisk zoom PDF Converter dynamiczoom Brug af zoom

Med dette værktøj kan du forstørre eller formindske sidevisningen i overensstemmelse med musens bevægelse. Flyt markøren op for at zoome ind og ned for at zoome ud.
 

Brug af værktøjet Lup PDF Converter loupe Brug af zoom

Klik på dette værktøj for at få vist en forstørret sidevisning inden for luppens område. Skaleringen for luppen skal ændres, og du kan flytte luppen over alt i programvinduet.
 

  1. Vælg værktøjet Lup på værktøjslinjen Zoom.

  2. Marker et sideområde. Du får derefter vist lupvinduet.

  3. Vælg et forstørrelsesniveau – det viste område er indrammet på siden.

  4. Flyt det indrammede område for at få vist andre dele af billedet i luppen.

  5. Rediger rammefarven efter behov.

  6. Luk lupvinduet, når du er klar.
     

Brug af zoom med sideminiaturer

En rød kasse i miniaturen viser, hvilken del af siden du får vist. Træk i hjørnerne af denne boks i Navigeringsruden for at ændre den synlige del af siden.

 

Bemærk

Brug værktøjet Hånd for at flytte omkring på siden. Angiv værktøjets funktion under Rediger > Indstillinger > Generelt > Diverse.

Brug af zoom