Indstilling af sidevisning

Vælg en visningstypografi i menuen Vis eller med navigeringsknapperne til højre på visningslinjen og nederst i programvinduet.

 

Enkelt side

Klik på knappen PDF Converter nav signlepage Indstilling af sidevisning Enkelt side på visningslinjen, eller vælg Enkelt side i menuen Vis for at få vist én side ad gangen i dokumentvisningen.
 

Fortløbende

Klik på knappen PDF Converter nav continuous Indstilling af sidevisning Fortløbende på visningslinjen, eller vælg Fortløbende i menuen Vis for at få vist siderne under hinanden.
 

Modstående

Klik på knappen PDF Converter nav facing Indstilling af sidevisning Modstående på visningslinjen, eller vælg Fortløbende i menuen Vis for at få vist to sider ved siden af hinanden i dokumentvisningen.

 

Fortløbende – modstående

Klik på knappen PDF Converter nav cont facing Indstilling af sidevisning Fortløbende – modstående på visningslinjen, eller vælg Fortløbende – modstående i menuen Vis for at få vist siderne ved siden af hinanden i en fortløbende, tosidet visning. I længere dokumenter, placeres den første side til højre, så alle venstre og højre sider vises korrekt.

 

Dokumentsamling

Klik på knappen PDF Converter document assembly Indstilling af sidevisning Dokumentsamling i menuen Vis for at få vist et større antal sider for at gøre det nemmere at udføre sidehandlinger eller flytte og kopiere valgte objekter eller tekstblokke til andre sider i det samme eller i andre dokumenter. Se Dokumentsamling og værktøjslinjen Dokumentsamling. Denne værktøjslinje vises kun, når visningen Dokumentsamling er aktiv.

 

Vigtigt: Når du vælger Enkelt side, vælger kommandoen Rediger > Marker alt al tekst på den aktuelle side. Når du vælger tilstandene Fortløbende, Fortløbende-Modstående og Dokumentsamling, markeres al tekst i hele PDF-dokumentet.
 

 

Indstilling af sidevisning