Indstilling af startvisning for PDF-dokument

Du kan indstille en bestemt startvisning for et PDF-dokument, der har betydning for, hvordan dokumentet bliver vist, når det åbnes.

Åbn dialogboksen Dokumentegenskaber i menuen Dokumenter, klik på fanen Startvisning, og gør følgende:
 

Dokument

  • Vælg, hvordan siderne skal vises: Vis kun sider eller med en navigeringsrude (ruden Bogmærker, ruden Sider eller ruden Vedhæftede filer).

  • Vælg at få vist standardsidelayout eller et bestemt layout. (Enkelt side, Fortløbende, Modstående eller Fortløbende-Modstående).

  • Vælg, hvordan du får vist standardforstørrelser, eller angiv zoomindstillinger. (Tilpas til side, Tilpas bredde, Tilpas højde eller en foruddefineret værdi).

  • Vælg en side, som du får vist i første visning.

 Vindue

  • Tilpas vinduet til første side, centreret på skærmen eller med Fuld skærm-tilstand.

  • Angiv hvad, der skal vises i vinduets titellinje (filnavn eller dokumenttitel).

Skjul

  • Angiv, om menulinjen, værktøjslinjerne eller kontrolelementerne i vinduet skal vises eller skjules.

Indstilling af startvisning for PDF-dokument