De PDF Create-assistent

Met de Nuance® PDF Create-assistent kunt u PDF’s maken van een of meerdere bronbestanden die afkomstig kunnen zijn uit allerlei programma’s, inclusief bestaande PDF-bestanden. U kunt elk bestand converteren naar een apart PDF-bestand of u kunt een groep bestanden in de gewenste volgorde samenvoegen tot één PDF-bestand. U kunt bestanden ook gelaagd combineren of in een pakket opnemen.

U kunt de PDF Create-assistent starten met een van de volgende opdrachten uit het menu Start van Microsoft® Windows®. Gebruik deze interface vervolgens om de bestandsconversie uit te voeren.

Start > Programma’s > Nuance PDF Converter Professional 7 > PDF Create-assistent of

Start > Alle programma’s > Nuance PDF Converter Professional 7 > PDF Create-assistent.

 

Bestandslijst

Met de knop Toevoegen PDF Converter add De PDF Create assistent kunt u in de PDF Create-assistent een lijst met bestanden maken. Vanuit de vervolgkeuzelijst:

  • Selecteer Bestand openen om bestanden op de lokale computer te zoeken (u kunt ook vanuit Windows Verkenner bestanden naar de bestandslijst slepen).

  • Selecteer Openen vanuit DMS om te zoeken naar bestanden op een SharePoint-server of een ander documentmanagementsysteem.

Geselecteerde bestanden kunt u uit de lijst verwijderen met de knop Verwijderen PDF Converter delete De PDF Create assistent. Alle bestanden verwijdert u met de knop Wissen PDF Converter clear De PDF Create assistent.

De bestanden worden alleen uit de lijst verwijderd (niet van de computer). U kunt met de pijltoetsen PDF Converter up De PDF Create assistent en PDF Converter down De PDF Create assistent de volgorde van de bestanden in de lijst wijzigen.
 

Opties voor het maken van PDF-bestanden
 

U kunt bij Samenstellen PDF Converter assemble De PDF Create assistent een van de volgende opties kiezen:

Aparte PDF voor elk brondocument

Hiermee maakt u voor elk brondocument een apart PDF-bestand.

Combineren in één PDF

Hiermee combineert u de bestanden in de opgegeven volgorde in één nieuw PDF-bestand.

Gelaagd combineren in één PDF

Op de pagina’s van de nieuwe PDF wordt de pagina-inhoud van de bronbestanden gecombineerd. Klik op Opties om de plaats van de laag te definiëren.

PDF-bestandspakket maken

Hiermee converteert u niet-PDF-bronbestanden naar PDF en groepeert u deze in een PDF-pakket. Elk PDF-bestand in een pakket kan worden geopend en apart worden opgeslagen. Klik op Opties om een voorblad te selecteren:

 

Profielen
 

U kunt bij Profiel PDF Converter profile De PDF Create assistent een van de volgende vooraf gedefinieerde profielen kiezen:
 

Standaardkwaliteit

Conceptkwaliteit

Publicatiekwaliteit

Bedrijfsvertrouwelijk

PDF met tags

PDF met MRC-compressie

Doorzoekbare PDF

 

U kunt de profielinstellingen wijzigen, nieuwe profielen maken en bestaande profielen verwijderen.

 

Opslaan

 

De statische tekst geeft een overzicht van de huidige opslaginstellingen. Klik op de knop Opslaan om deze te wijzigen. Zie Doelinstellingen.

Klik na afloop op de knop Maken PDF Converter go De PDF Create assistent om de PDF te maken.

 

De PDF Create-assistent