De werkbalk Map bekijken

PDF Converter tb view folder De werkbalk Map bekijken

 

  1. Het vorige PDF-bestand in de map van het huidige document openen

  2. Het volgende PDF-bestand in de map van het huidige document openen

Het bestand dat wordt geopend, vervangt het huidige bestand. Als er wijzigingen zijn die nog niet zijn opgeslagen, wordt u gevraagd deze op te slaan.

De werkbalk Map bekijken