De PDF-werkbalk in geïntegreerde programma’s

Knoppen op de Nuance PDF-werkbalk in Microsoft Word, Excel en PowerPoint

PDF Converter toolbar four De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

De Nuance PDF-werkbalk heeft vier knoppen: drie knoppen voor het maken van PDF’s PDF Converter button create De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas PDF Converter button create and mail De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas PDF Converter button settings De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas en de knop PDF/XPS openen PDF Converter button pdfconv De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas. De drie knoppen waarmee u PDF’s maakt, komen overeen met de opdrachten in het menu Nuance PDF in Microsoft Word, Excel en PowerPoint.

 

De werkbalkknoppen weergeven in geïntegreerde programma’s

Als u de PDF-werkbalk in andere programma’s wilt gebruiken, moet Nuance PDF Professional in deze programma’s zijn geïntegreerd. U kunt de integratie in- of uitschakelen tijdens de aangepaste installatie.

Als u in een geïntegreerd programma geen werkbalk met deze knoppen ziet, gaat u naar Beeld > Werkbalken en selecteert u Nuance PDF.

 

Geïntegreerd programma

Knoppen

Menuopdrachten of opdrachten in vervolgkeuzelijst

Microsoft Word

 

PDF Converter button create De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas PDF Converter button create and mail De PDF werkbalk in geïntegreerde programmasPDF Converter button settings De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas
 

Nuance PDF-menu: PDF maken
Nuance PDF-menu: PDF maken en verzenden
Nuance PDF-menu: PDF-koppelingen

PDF Converter button pdfconv De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

Menu Bestand / PDF/XPS openen

Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint

PDF Converter button create De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas PDF Converter button create and mail De PDF werkbalk in geïntegreerde programmasPDF Converter button settings De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

Nuance PDF-menu: PDF maken
Nuance PDF-menu: PDF maken en verzenden
Nuance PDF-menu: Instellingen

PDF Converter button pdfconv De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

Menu Bestand / PDF/XPS openen

Hoofdvenster in Microsoft Outlook, Lotus Notes

 

PDF Converter conv%206%20toolbar%20main De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

Nuance PDF-menu: PDF Converter 7

Nuance PDF-menu: Map archiveren

Nuance PDF-menu: E-mail archiveren

Nuance PDF-menu: PDF maken van bijlagen

Nuance PDF-menu: Nuance PDF-instellingen

Berichtvenster in
Microsoft Outlook
Lotus Notes

PDF Converter conv%206%20toolbar%20message De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

Nuance PDF-menu: PDF Converter 7

Nuance PDF-menu: E-mail archiveren

Nuance PDF-menu: PDF maken van bijlagen

Nuance PDF-menu: Bestand bijvoegen als PDF

Nuance PDF-menu: Nuance PDF-instellingen

Microsoft Internet Explorer
 

PDF Converter button create De PDF werkbalk in geïntegreerde programmasPDF Converter button create and mail De PDF werkbalk in geïntegreerde programmasPDF Converter button ie addtopdf De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

Knop Maken: PDF maken van webpagina
Knop Maken: PDF maken en verzenden
Knop Maken: PDF maken en toevoegen aan bestaande PDF

 

De knoppen voor het maken van PDF’s

PDF Converter button create De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas Hiermee maakt u een PDF-bestand van het geopende document.

PDF Converter button create and mail De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas Hiermee maakt u een PDF-bestand, slaat u het op en voegt u een kopie ervan toe als bijlage bij een leeg e-mailbericht.

PDF Converter button settings De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas  Hiermee kunt u instellingen opgeven.

    • In Word opent u hiermee het dialoogvenster Nuance PDF-instellingen voor Word, waarin u kunt definiëren hoe bladwijzers, koppelingen, opmerkingen en tags worden overgezet naar de PDF. Via Geavanceerde instellingen heeft u toegang tot het dialoogvenster Eigenschappen voor ScanSoft PDF Create!.

    • In Excel opent u hiermee het dialoogvenster Nuance PDF-instellingen voor Excel, waarin u kunt definiëren hoe bladwijzers, koppelingen, opmerkingen worden overgezet naar de PDF. U kunt hier ook de adresseermodus opgeven voor het document dat het doel is van de koppeling. Via Geavanceerde instellingen heeft u toegang tot het dialoogvenster Eigenschappen voor ScanSoft PDF Create!.

    • In PowerPoint opent u hiermee het dialoogvenster Nuance PDF-instellingen voor PowerPoint, waarin u kunt definiëren hoe bladwijzers, koppelingen, opmerkingen worden overgezet naar de PDF. U kunt hier ook de adresseermodus opgeven voor het document dat het doel is van de koppeling. Via Geavanceerde instellingen heeft u toegang tot het dialoogvenster Eigenschappen voor ScanSoft PDF Create!.

De knop PDF/XPS openen

PDF Converter  De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas e/button_pdfconv.png" alt="" width="22" height="22" border="0">  Met deze knop selecteert u een PDF- of XPS-bestand dat u wilt converteren, openen en bewerken in het huidige programma.

U opent de conversie-instellingen zodat u een conversiemodus kunt kiezen via het menu Extra van Word. In Excel en PowerPoint is er geen keuze; de modus is altijd respectievelijk Spreadsheet en Standaarddocument.  

 

Tips

U opent het dialoogvenster Eigenschappen voor ScanSoft PDF Create! in Word door achtereenvolgens Bestand > Afdrukken en het printerstuurprogramma ScanSoft PDF Create! te kiezen en te klikken op de knop Eigenschappen.

Als u in Excel een PDF-bestand wilt maken van de hele werkmap, selecteert u in het menu Nuance PDF de schakeloptie PDF maken van hele werkmap.

 

Knoppen op de Nuance PDF-werkbalk in Microsoft Outlook en in Lotus Notes
 

PDF Converter button conv6 De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

Hiermee start u de conversie van een PDF- of XPS-bijlage met de instellingen die zijn opgegeven op het tabblad PDF-conversie-instellingen van het dialoogvenster Instellingen.

PDF Converter button archive folder De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

Map archiveren: hiermee archiveert u de geselecteerde map (hoofdvenster).
Zie: Archiveren.

PDF Converter button archive letter De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

E-mail archiveren: hiermee archiveert u het geselecteerde item. Zie: Archiveren.

PDF Converter create pdf from attachment De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

PDF maken van bijlagen: hiermee kunt u PDF-bestanden maken van bijlagen met ondersteunde bestandstypen (hoofdvenster)

PDF Converter attach as pdf De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

Bestand bijvoegen als PDF: hiermee kunt u een lokaal bestand converteren naar PDF en koppelen aan een uitgaand e-mailbericht of antwoord (berichtvenster)

PDF Converter button archive settings De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

Instellingen: hiermee definieert u de instellingen voor het maken, archiveren en PDF-conversie-instellingen.

 

Nuance PDF-werkbalk in Internet Explorer
 

PDF Converter button create De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

Klik op deze knop op de werkbalk om een van de volgende opdrachten in de vervolgkeuzelijst te kiezen.

PDF Converter button create De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

PDF maken van webpagina

PDF Converter button ie addtopdf De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

PDF maken en toevoegen aan bestaande PDF

PDF Converter button create and mail De PDF werkbalk in geïntegreerde programmas

PDF maken en verzenden

 

In Internet Explorer of Mozilla Firefox kunt u met de rechtermuisknop klikken op een koppeling naar een PDF- of XPS-bestand en PDF Converter kiezen in het snelmenu om het bestand te converteren naar een bewerkbare indeling. U kunt deze opdracht kiezen voor alle browserkoppelingen, maar de opdracht werkt alleen wanneer de koppeling wijst naar een PDF- of XPS-bestand.

De PDF-werkbalk in geïntegreerde programma’s