De werkbalk van de PDF Converter-assistent

De volgende knoppen zijn beschikbaar in de volledige weergave van de PDF Converter-assistent:
 

PDF Converter toolbar De werkbalk van de PDF Converter assistent

 

Een pijl naast een knop geeft aan dat er meer functies beschikbaar zijn via een vervolgkeuzelijst. De weergave van sommige knoppen verandert afhankelijk van de selectie in de vervolgkeuzelijst.

 

Knop

Knopnaam en functie

Bijbehorende menuoptie

PDF Converter open file De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter open sharepoint De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter open hb De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter open imanage De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter open docsopen De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter open livelink De werkbalk van de PDF Converter assistent

Openen: geeft het dialoogvenster Openen weer. Er verschijnt een vervolgkeuzelijst als er een documentmanagementsysteem (SharePoint, HummingBird, WorkSite, DOCSOpen of LiveLink) op de computer is geïnstalleerd.

Bestand > Openen…
Bestand > Openen vanuit SharePoint
Bestand > Openen vanuit HummingBird…
Bestand > Openen vanuit WorkSite…
Bestand > Openen vanuit DOCSOpen…
Bestand > Openen vanuit LiveLink…

PDF Converter preview tool De werkbalk van de PDF Converter assistent

Voorbeeld: geeft het venster Voorbeeld weer.

Beeld > Voorbeeld

PDF Converter mode standard De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter mode legal De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter mode spreadsheet De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter mode form De werkbalk van de PDF Converter assistent

Modus: geeft de opties voor de geselecteerde verwerkingsmodus (Standaard, Juridisch, Spreadsheet of Formulier) weer. Klik op de pijl naast de knop om een andere verwerkingsmodus te selecteren en het bijbehorende venster te openen.

Opties > Standaard
Opties > Juridisch
Opties > Spreadsheet
Opties > Formulier

PDF Converter output word De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter output wordperfect De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter output excel De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter output powerpoint De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter output rtf De werkbalk van de PDF Converter assistent

Uitvoer: geeft het venster met uitvoeropties weer; hier ingestelde waarden gelden voor alle uitvoerindelingen (Word, WordPerfect, Excel, PowerPoint en RTF).

Opties > Word-document
Opties > WordPerfect
Opties > Excel-werkmap
Opties > PowerPoint-presentatie
Opties > RTF
 

PDF Converter convert all De werkbalk van de PDF Converter assistent

Alles converteren: start de conversie van meerdere bestanden.

Converteren > Alle bestanden

PDF Converter convert selected De werkbalk van de PDF Converter assistent

Selectie converteren: start de conversie van het geselecteerde bestand.

Converteren > Geselecteerd bestand

PDF Converter remove selected32 De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter remove all32 De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter remove converted32 De werkbalk van de PDF Converter assistent

Verwijderen: verwijdert geselecteerde, alle of geconverteerde bestanden uit de lijst. U verwijdert hiermee geen bestanden van de schijf.

Bestand > Geselecteerd bestand verwijderen
Bestand > Alle bestanden verwijderen
Bestand > Geconverteerd bestand verwijderen

 

PDF Converter view source De werkbalk van de PDF Converter assistentPDF Converter view result De werkbalk van de PDF Converter assistent

Bestand bekijken: geeft het bron- of doelbestand weer.

Beeld > Bronbestand
Beeld > Doelbestand

 

PDF Converter  De werkbalk van de PDF Converter assistent converter/nl/source/image/move_up.png" alt="" width="28" height="28" border="0">

Omhoog: plaatst het geselecteerde bestand hoger in de bestandslijst.

 

PDF Converter move down De werkbalk van de PDF Converter assistent

Omlaag: plaatst het geselecteerde bestand lager in de bestandslijst.

 

 

In de snelle weergave zijn alleen de knoppen Openen, Voorbeeld, Modus, Uitvoer en Alles converteren beschikbaar.

Als u de assistent opnieuw start, wordt de selectie gebruikt die u het laatst voor de knoppen Openen, Modus en Uitvoer heeft gekozen.

 

 

De werkbalk van de PDF Converter-assistent