Bestand bestaat al

Dit dialoogvenster verschijnt als u in het venster PDF-instellingen van het dialoogvenster Eigenschappen voor ScanSoft PDF Create! de optie Waarschuwing weergeven heeft geselecteerd bij Als bestand bestaat.

 

Selecteer een van de volgende opties:

 

Bestaand bestand vervangen

Het nieuwe PDF-document vervangt het bestaande bestand.

 

Volgnummer toevoegen aan bestandsnaam

Er wordt een volgnummer toegevoegd aan de bestaande bestandsnaam. Als de bestaande naam bijvoorbeeld Voorbeeld.pdf is, worden de nieuwe bestanden Voorbeeld(0), Voorbeeld(1), Voorbeeld(2), enzovoort genoemd.

 

Invoegen aan begin van bestaand bestand

De nieuwe PDF-pagina’s worden aan het begin van het bestaande PDF-document ingevoegd.

 

Toevoegen aan bestaand bestand

De nieuwe PDF-pagina’s worden aan het eind van het bestaande PDF-document toegevoegd.

 

Gelaagd combineren met bestaand bestand

De pagina’s van het nieuwe en het bestaande bestand worden gelaagd gecombineerd. Klik op de knop Laagopties om het dialoogvenster Lagen te openen. Hier kunt u samenvoegregels en andere opties instellen.

 

Bestand bestaat al